2021 Yılı Nihai YEK Listesi’nde yer almayan, 21 Aralık 2020 tarihine kadar işletmeye girecek, YEK Belgeli üretim tesisleri için 21 Aralık 2020 tarihine kadar 2021 yılı YEKDEM başvurusunda bulunulabilecek-EPDK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) internet sitesinde yayınlanan açıklama aşağıda bulunuyor:

2021 Yılı YEKDEM Başvuruları Kapsamında Başvuru Sisteminin Tekrar Açılması
2/12/2020 tarihli ve 31322 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7257 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 13 üncü maddesi ile 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun’un (YEK Kanunu) 6 ncı maddesi değiştirilmiş ve dördüncü fıkrası ile ‘YEK Destekleme Mekanizmasına bir sonraki takvim yılında tabi olmak isteyenler YEK Belgesi almak ve EPDK tarafından belirlenecek tarihe kadar EPDK’ya başvurmak zorundadır.’ hükmü getirilmiştir.

  İlgili Kanun değişikliği kapsamında 4/12/2020 tarihli ve 31324 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu’nun (Kurul) 3/12/2020 tarihli ve 9760 sayılı Kararı (Ek) ile 2021 yılı için ikinci bir YEK Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurusu alınması uygun görülmüştür. İlgili Kurul Kararı’na istinaden;

30/11/2020 tarihinde Kurum internet sayfasında yayınlanan ‘2021 Yılı Nihai YEK Listesi’nde yer almayan,
21/12/2020 tarihine kadar işletmeye girecek,
YEK Belgeli üretim tesisleri için 21/12/2020 tarihine kadar 2021 yılı YEKDEM başvurusunda bulunulabilecektir. Hali hazırda ‘2021 Yılı Nihai YEK Listesi’nde yer alan tesisler için herhangi bir başvuru ve talep alınmayacaktır. YEKDEM başvurusunda bulunacak kişilerin https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/3-0-72-3/elektrikyekdem adresinde ‘2021’ başlığı altında yer alan açıklamalar dahilinde yetkilendirme ve başvuru işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

 Hatırlanacağı üzere mer’i mevzuat hükümlerine göre hazırlanarak 10/11/2020 tarihinde Kurum internet sayfasında yayınlanan ‘Duyuru Metni’nin son cümlesinde ‘Bu kapsamda 3/11/2020 tarihinden 31/12/2020 tarihine kadar işletmeye geçecek YEK belgeli üretim tesislerine ilişkin 2020 yılı içerisinde ayrıca bir YEKDEM başvurusu alınmayacaktır.’ ibaresine yer verilmiş olmakla birlikte 7257 sayılı Kanun ve buna istinaden alınan 3/12/2020 tarihli ve 9760 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde söz konusu ifadenin geçerliliğini yitirdiği mütalaa edilmektedir.

https://www.epdk.gov.tr/Detay/Icerik/4-9280/2021-yili-yekdem-basvurulari-kapsaminda-basvuru-sDiğer Haberler
KREMLİN: PUTİN, YARIN HÜKÜMET TOPLANTISI DÜZENLEYECEK, OPEC+ PETROL ANLAŞMASINI TARTIŞABİLİR
İNGİLTERE/JOHNSON: BALIKÇILIK MESELESİ KONUSUNDA HALA AYRI NOKTADAYIZ
İNGİLTERE/JOHNSON: BİR ANLAŞMA OLACAĞI KONUSUNDA HALA UMUTLUYUM
İNGİLTERE/JOHNSON: BİR ANLAŞMA OLACAĞINA DAİR HALA UMUTLUYUM
İNGİLTERE/JOHNSON: DURUM SON DERECE SIKINTI VERİCİ
13.11.2030 itfa tarihli ihale öncesi kamuya 1.00 milyar TL satış yapıldı
13.11.2030 itfa tarihli ihale öncesi PY'na 750.00 milyon TL rot satış yapıldı
13.11.2030 itfa tarihli ihale öncesi piyasa yapıcıların toplam teklif tutarı 1.08 milyar TL
Facebookta Paylaş