ABD, sübvansiyonlara karşı Avrupa menşeli uçak, peynir ve viskilere tarife uygulayarak ticaret savaşını genişletecek

ABD, Avrupa Birliği'nin Airbus’a sağlanan süvansiyonlardan dolayı Airbus
uçaklarına % 10 ve Fransız şarabı, Scotch ve İrlanda viskileriyle kıtanın
dört bir yanından gelen peynirlere % 25 tarife uygulayacağını açıkladı.

 Duyuru, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), ABD'nin Airbus'a sağlanan yasa dışı
desteklemelerden ötürü Avrupa Birliği'ne (AB) 7,5 milyar dolar ilave gümrük
vergileri uygulamasına onay vermesinin ardından geldi.

 ABD ticaret temsilciliğinni 18 Ekim’de yürürlüğe girecek olan AB tarifeleri
için hedef listesi, Airbus konsorsiyumu ülkesi olan Fransa, İngiltere,
Almanya ve İspanya’da alınan büyük Airbus uçaklarını içeriyor. Ancak,
Airbus’un Alabama montaj operasyonlarında kullanılan veya ABD'li rakibi
Boeing tarafından kullanılanlar için AB yapımı uçak parçaları için herhangi
bir tarife uygulanmayacak.