Ahlatcı Doğal Gaz halka arz oluyorKuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
Ahlatcı Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş. halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu’nun onayını alan Ahlatcı Doğalgaz’ın halka arzı Ahlatcı Yatırım, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ve Vakıf Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirilecek. Hisse başına fiyatın 66 TL olarak belirlendiği halka arzda payların satış tarihleri ise 14-15-16 Aralık olarak belirlendi. Bu halka arz ile Ahlatcı Doğal Gaz’ın 168.500.000 TL olan mevcut sermayesi, 39.500.000 TL’lik sermaye artırımı ile 208 milyon liraya çıkarılacak. Mevcut ortak pay satışı ise 13.250.000 TL olarak planlandı.

Sermayesinin tamamı Ahlatcı Holding’e ait olan Ahlatcı Doğal Gaz, Enerya Enerji A.Ş. aracılığı ile Denizli, Aydın, Antalya, Erzincan, Konya, Ereğli, Niğde, Nevşehir, Karaman ve Aksaray olmak üzere toplam 10 bölgede Türkiye’de 1 milyon 800 bini aşkın abonesine en güvenli enerji kaynağı olan doğal gazı ulaştırıyor. İç Anadolu’dan Ege’ye, Doğu Anadolu’dan Akdeniz’e uzanan toplamda 15.000 km’nin üzerindeki şebeke uzunluğuyla Türkiye nüfusunun %10’una hizmet veren Ahlatcı Doğal Gaz, kısa zamanda dağıtım bölgelerindeki her haneyi doğalgaz ile buluşturmayı hedefliyor.

Şirket, halka arz ile sürdürülebilir büyümesine katkı sağlamayı, tanınırlık ve bilinirliğini pekiştirmeyi, ve kurumsal kimliğini daha da güçlendirmeyi hedefliyor.
Ahlatcı Doğalgaz, halka arzdan elde edeceği gelir ile de faaliyet alanını güçlendirmeyi hedefliyor. Sermaye artırımı ile elde edeceği halka arz gelirinin önemli bir kısmını doğrudan bağlı ortaklığı ve/veya iştiraki olarak bünyesine dahil edebilecek satın almalarda ve enerji sektöründeki diğer yatırımlar ve finansal sektörde faaliyet gösteren şirket alımları için kullanmayı planlıyor. Elde edilecek halka arz gelirinin kalan kısmı ile de doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarının gaz dağıtım faaliyetleri çerçevesinde planladıkları yenileme ve genişleme alt yapı yatırımları finansmanında kullanmayı hedefliyor.

Halka arzda tahsisat oranları ise;

• 10.550.000 adedi (%20) 15.000 adet ve altı talep ileten Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
• 10.550.000 adedi (%20) 15.001 adet ve üstü talep ileten Yurt İçi Bireysel Yatırımcılara,
• 26.375.000 adedi (%50) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılara,
• 5.275.000 adedi (%10) Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılara
şeklinde planlandı.
Facebookta Paylaş