Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecek - Hazine ve Maliye Bakanlığı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Sermaye piyasalarının gelişimine katkıda bulunulması, yurt içi tasarrufların artırılması,
yatırımcı tabanının genişletilmesi ve finansman araçlarının çeşitlendirilmesi amacıyla başta
emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik 9 Ekim 2020 valör
tarihli Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir.
Söz konusu senetlerin ihracı Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar
Piyasası (KMKTP) üyesi bankalara doğrudan satış yöntemi ile gerçekleştirilecek olup yatırım
ve emeklilik fonları gibi diğer kurumsal yatırımcılar taleplerini KMKTP üyesi Bankalar
üzerinden Bakanlığımıza iletebileceklerdir.
Taleplerin KMKTP üyesi Bankalar tarafından 7 Ekim 2020 saat 14.00’e kadar
Bakanlığımıza faks veya e-posta aracılığıyla iletilmesi gerekmektedir. Taleplere ilişkin formlar
ekte (Ek 1 ve Ek 2) yer almaktadır. Söz konusu formların doldurulmasına ilişkin örnek
uygulama Ek 4’te yer almaktadır.
Altın Tahvilleri ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve
Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere
uygun olan LBMA sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı
asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecektir.
İhraç kapsamında yatırımcı tarafından getirilecek olan altınların talep toplama tarihi
itibarıyla hâlihazırda Borsa İstanbul nezdinde bulunan fiziki altınlardan oluşması
gerekmektedir.
Esas olarak, ihraca konu edilecek altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen
toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olması gerekmektedir. Altınların 1000/1000 saflık
derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 995 gramın tam katı olarak getirilemediği
durumlarda, yatırımcının talebi Bakanlıkça uygun görülmesi halinde ve aradaki farkın TL
olarak tamamlanması koşuluyla kabul edilebilecektir.
Aynı şekilde, ihraca konu edilecek altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık
gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olması gerekmektedir. Söz konusu
altınların 995/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam
katından eksik olması durumunda, söz konusu farkın giderilebilmesi için, bu farkın valör tarihi
için geçerli olan 995/1000 saflıktaki altın fiyatı esas alınarak hesaplanacak olan Türk Lirası
karşılığının yatırımcı tarafından Bakanlığa ödenmesi ve 995/1000 saflık derecesine karşılık
T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
Tel: (312) 204 74 51 - 204 70 74 Faks: (312) 204 74 53
E-posta: basin@hmb.gov.tr Adres: İnönü Bulvarı No: 36 06510 Emek/Ankara
-2-
gelen toplam ağırlığının 1 kilogramın tam katı olan değere ulaşmasının sağlanması
gerekmektedir.
Teslim edilecek olan altınların 1000/1000 saflık derecesine karşılık gelen toplam gram
miktarı ile toplam 1000/1000 saflıktaki gram miktarına karşılık gelen 995/1000 saflıktaki gram
miktarı hesaplanırken kullanılacak olan yöntem Ek 3’te yer almaktadır.
Türk Lirası olarak yatırılacak olan kısım için kullanılacak olan altın fiyatı ile Türk Lirası
olarak ödenecek miktarın hesaplanmasına ilişkin yöntemler Ek 3’te yer almaktadır.
Yatırımcılara valör tarihinde 1000/1000 saflıktaki 1 gram altın için 1 adet tahvil / kira
sertifikası ihraç edilecek olup bu kapsamda 995/1000 saflıktaki her 1 kilogram altın
karşılığında 995 adet tahvil / kira sertifikası ihraç edilecektir.
İhraç edilecek senetler, Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda 995 nominal
menkul kıymet ve katları şeklinde işlem görebilecek olup Merkezi Kayıt Kuruluşunda 995 ve
katı şeklinde kayden saklanacaktır.
İtfa tarihinde yatırımcılara, hesaplarında bulunan 995 adet Altın Tahvili / Altına Dayalı
Kira Sertifikası karşılığında, yukarıda belirtilen niteliklere uygun olan LBMA Sertifikalı
995/1000 saflıkta 1 kilogramlık külçe altınlar teslim edilecektir. Kira / kupon ödemeleri ile
itfa işlemlerine ilişkin detaylı bilgiye yatırımcı kılavuzundan ulaşılabilmektedir.
Senetleri almaya hak kazanan bankalara, satış tutarları bilgisi 7 Ekim 2020
Çarşamba günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri İhale Sistemi) vasıtasıyla
T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir.Diğer Haberler
BOE/HASKEL : DÜŞÜK ENERJİ FİYATLARI VE MALİ POLİTİKA, İNGİLTERE'DE ENFLASYON ÜZERİNDE AĞIRLIK OLUŞTURUYOR
BOE/HASKEL : COVİDDEN KAYNAKLANAN ORTA VADELİ ARZ YÖNLÜ KONULAR GÖRÜLÜYOR
BOE/HASKEL : BASTIRILMIŞ ENFLASYON BASKISININ GEÇİCİ SÜREÇ OLMASI BEKLENİYOR
BOE/HASKEL : İNGİLTERE EKONOMİSİNDE SOMUT MİLKTARDA ATIL KAPASİTE GÖRÜLÜYOR
TCMB, kotasyon repo imkanı ile 8.86 milyar TL verdi
BEYAZ SARAY/MEADOWS: COVİD-19 YARDIM TASARISI İÇİN BİR ANLAŞMA POTANSİYELİ VAR
Gösterge niteliğindeki TC Merkez Bankası Dolar Alış: 7,7307 Satış: 7,7446 Euro Alış: 9,0815 Satış: 9,0978
Facebookta Paylaş