Avrupa Birliği içinde, Polonya ve Macaristan'ın yol açtığı çatlak derileşiyor -Diplomatlar

Polonya ve Macaristan diyalog çağrılarını reddettikçe, Avrupa Birliği ve ikili
arasındaki bütçe anlaşmazlığı konusu uçurum daha da genişliyor.

  Devam eden tartışmalara yakın iki AB diplomatına göre, Budapeşte ve Varşova
duruşlarını güçlendirirken, üye devletlerin büyük çoğunluğun veto tehdidi
altındaki 2,2 trilyon dolarlık bir harcama paketinin herhangi bir parçasını teslim
etmemeye kararlı olduklarını söylüyor.

 Her iki doğu Avrupa ülkesi de bloğun bütçesinden ve virüs kurtarma fonundan
yapılan ödemeleri üyelerin hukukun üstünlüğünü koruma çabalarına bağlamayı
reddediyor. Polonya ve Macaristan, demokratik standartlarındaki erozyon
nedeniyle resmi AB soruşturmaları altında bulunuyor ve bu da onları önümüzdeki
yıllarda toplam 180 milyar euroyu aşabilecek potansiyel kaynak kesintileri için ana
aday yapıyor.

 Brüksel'deki AB hükümet elçilerine brifing verecek ve sürece dahil olan diplomatlar
bu sabah itibarı ile vetoları kaldırmaya ikna etme konusunda ilerleme
kaydedilmediğini söyleyecekler. En olası senaryo, bloğun liderlerinin 10 Aralık'ta bir
araya geldiklerinde sorunu çözmek zorunda kalmaları.Facebookta Paylaş