Bankacılık sektörünun net karı Ağustos sonunda 32.8 milyar TL oldu - BDDK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu( BDDK), Türk Bankacılık Sektörü
İnteraktif Aylık Bültenini yayınladı.

 Raporda şu bilgiler yer alıyor:

Bankalar tarafından Kurumumuza raporlanan verilere göre; Ağustos 2019 döneminde
Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 4.270.409 milyon TL olarak gerçekleşmiştir.
Sektörün aktif toplamı 2018 yılsonuna göre 402.983 milyon TL (%10,4) artmıştır. Ağustos 2019
döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2.536.715 milyon TL, menkul değerler 606.818
milyon TL’dir. 2018 yılsonuna göre sektörün aktif büyüklüğü %10,4, krediler toplamı %5,9,
menkul değerler toplamı ise %27,0 oranında artmıştır. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm
oranı %4,64 olmuştur.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2018
yılsonuna göre %15,6 artışla 2.353.854 milyon TL olmuştur.

2018 yılsonuna göre özkaynak toplamı %8,1 artışla 456.282 milyon TL olurken, Ağustos
2019 döneminde sektörün dönem net kârı 32.838 milyon TL, sermaye yeterliliği standart oranı
ise %17,93 seviyesinde bulunmaktadır.Diğer Haberler
BANKACILIK SEKTÖRÜ YURT İÇİ ŞUBE SAYISI AĞUSTOS SONUNDA 11.367 (ÖNCEKİ: AĞUSTOS 11.393) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ YURT İÇİ PERSONEL SAYISI AĞUSTOS SONUNDA 204.640 (ÖNCEKİ: 205.222) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ AKTİF TOPLAMI AĞUSTOS SONUNDA 4 TRİLYON 270,4 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 4 TRİLYON 169,9 MİLYAR TL) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ KREDİLERİ AĞUSTOS SONUNDA 2 TRİLYON 536,7 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 2 TRİLYON 489,5 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÖZKAYNAKLARI AĞUSTOS SONUNDA 456,3 MİLYAR TL (ÖNCEKİ: 454,5 MİLYAR TL)-BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜNUN NET KARI 0CAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 32 MİLYAR 838 MİLYON TL (OCAK-TEMMUZ 2018: 38 MİLYAR 46 MİLYON TL - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ SERMAYE YETERLİLİĞİ STANDART RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA % 17.93 (ÖNCEKİ: 18.19%) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ ÇEKİRDEK SERMAYE YETERLİLİĞİ RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA %13,67 (ÖNCEKİ: 13.96%) - BDDK
BANKACILIK SEKTÖRÜ TAKİPTEKİ ALACAKLAR RASYOSU AĞUSTOS SONUNDA 4.64% (ÖNCEKİ: 4.42%) - BDDK
Facebookta Paylaş