Bayer, küçük bitki bakım ürünleri işini satmayı değerlendiriyor

Bayer AG, CEO Werner Baumann'ın şirketin portföyünü küçültme ve mahkeme
masraflarıyla mücadelesi sürerken, bazı küçük markalarını satmayı değerlendiriyor.

 Alman ilaç ve kimyasal üreticisinin, temel pestisit ve tohum operasyonlarının periferik olduğu düşünülen varlıklarını gözden geçirdiği bildirildi.

 Kaynaklar mevcut ayrı tüzel kişilikler olarak var olan operasyonların potansiyel elden çıkarma adayları arasında olabileceğini bildirdi.