BDDK: İlerleyen dönemde pandeminin etkilerinin zayıflamasıyla birlikte, devamına karar verilen uygulamaların 30.06.2021 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadır

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan (BDDK) konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:
 
 Bilindiği üzere, 2020 yılının ilk çeyreğinden itibaren, COVID-19 salgınının özelde
bankacılık sektörü genelde de makroekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya
yönelik olarak bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde ve
uluslararası düzenlemelerin uygulanmasında, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de
geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapılmıştı.

Detaylarına bugün Kurumumuz web sitesinden duyurulan 08.12.2020 tarihli ve
9311 ile 9312 sayılı Kararlardan da ulaşılabileceği üzere;

¾ İçinde bulunduğumuz süreçte pandeminin olası etkilerinin devam etmesi
nedeniyle bazı düzenlemelerin uzatılmasına,

¾ Bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde
izlenebilmesi ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesi amacıyla
geçici nitelikli olan diğer bazı uygulamaların ise sonlandırılmasına
karar verilmiştir.

İlerleyen dönemde pandeminin etkilerinin zayıflamasıyla birlikte, devamına karar
verilen uygulamaların, 9312 sayılı mezkur Kurul kararında da belirtildiği üzere,
30.06.2021 tarihinde sonlandırılması planlanmaktadırFacebookta Paylaş