Çin, kömür dönüşüm planlarını açıkladı

Çin, pilot projelerin başarısı ve su kaynaklarının kullanılabilirliğine dayanarak
bol miktarda olan kömür kaynaklarını 2020 yılına kadar ulaştırma yakıtlarına
ve doğalgaze dönüştürme planlarını açıkladı.

 2015 sonunda 2.54 milyon ton olan kömür-petrol kapasitesinin 2020'ye kadar
yılda 13 milyon ton olması hedeflendi.

 Çin'in düşük kükürtlü, düşük olefinli ve düşük aromatik yakıt üretmeye odaklandığı
belirtildi.