EPDK, geçtiğimiz ay 'Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 4 yeni üretim lisansı verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) 11 Eylül tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararı şöyle:

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 ve 26.08.2021 tarihli Kararlarıyla
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen
tüzel kişiler

1- 12.08.2021 tarihli ve 10357-9 sayılı Kurul Kararı ile;
Yurt Enerji Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş.’ye “Kozdere HES” üretim tesisi için verilen
24/01/2013 tarihli ve EÜ/4249-2/2533 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle
sonlandırılarak, Ado Madencilik Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Kozdere HES”
üretim tesisi için, 33 (otuzüç) yıl 4 (dört) ay 17 (onyedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde
yeni üretim lisansı verilmiştir.

2- 12.08.2021 tarihli ve 10357-13 sayılı Kurul Kararı ile;
Doğal Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Burgaz RES” üretim tesisi için verilen
11/09/2003 tarihli ve EÜ/207-4/353 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle
sonlandırılarak, Yeniden Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Burgaz RES” üretim tesisi
için, 31 (otuzbir) yıl 30 (otuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı
verilmiştir.

3- 12.08.2021 tarihli ve 10357-14 sayılı Kurul Kararı ile;
Tan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Akça RES” üretim tesisi için verilen 10/01/2012
tarihli ve EÜ/3634-16/2205 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle sonlandırılarak,
Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Akça RES” üretim tesisi için, 39
(otuzdokuz) yıl 4 (dört) ay 29 (yirmidokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim
lisansı verilmiştir.

4- 12.08.2021 tarihli ve 10357-15 sayılı Kurul Kararı ile;
Tan Elektrik Üretim Anonim Şirketi’ne “Aliağa RES” üretim tesisi için verilen
12/02/2013 tarihli ve EÜ/4270-2/02549 numaralı üretim lisansı 12/08/2021 tarihi itibariyle
sonlandırılarak, Menderes Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “Aliağa RES” üretim
tesisi için, 40 (kırk) yıl 6 (altı) ay süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı
verilmiştir.

5- 26.08.2021 tarihli ve 10374-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Tarsus Organize Sanayi Bölgesi tüzel kişiliğine 49 (kırkdokuz) yıl süreyle OSB Dağıtım
Lisansı verilmiştir. 8338/1/1-1

****

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 05.08.2021, 12.08.2021 ve 19.08.2021 tarihli
Kararlarıyla Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel
kişiler:

1- 05.08.2021 tarihli ve 10348-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Baş Akaryakıt Dağıtım Pazarlama Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl
süreyle dağıtıcı lisansı verilmiştir.

2- 12.08.2021 tarihli ve 10362-1 sayılı Kurul Kararı ile;
İstanbul Jet Havacılık ve Yakıt Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreyle
depolama lisansı verilmiştir.

3- 12.08.2021 tarihli ve 10362-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Es Es Akaryakıt Dağıtım Anonim Şirketi’ne 15 (onbeş) yıl süreli dağıtıcı lisansı
verilmiştir.

4- 19.08.2021 tarihli ve 10370-1 sayılı Kurul Kararı ile; (2.9.2021 tarihli ve 10389 sayılı
Kurul Kararı ile şirket unvanı düzeltilmiştir.)

Akoni Kimya Bilgi Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne 10 (on) yıl süreyle
Madeni Yağ Lisansı verilmiştir.

****
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26.08.2021 tarihli Kararıyla Sıvılaştırılmış Petrol
Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 10. Maddesi çerçevesinde lisans verilen tüzel kişi:
1- 26.08.2021 tarihli ve 10380 sayılı Kurul Kararı ile;
Akar Gaz Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi'ne 15 (onbeş) yıl süreyle LPG dağıtıcı
lisansı verilmiştir.

****

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 ve 19.08.2021 tarihli Kararlarıyla
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 17. Maddesi çerçevesinde lisansı
sona erdirilen tüzel kişiler:

1- 12.08.2021 tarihli ve 10363 sayılı Kurul Kararı ile;
Yeniyurt Petrol Terminal Anonim Şirketi’nin 01.06.2017 tarihli ve LPG-DPO/7100-
2/18115 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir.

2- 19.08.2021 tarihli ve 10371 sayılı Kurul Kararı ile;
Hürgaz Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi’nin 09.07.2015 tarihli ve LPG-DPO/5680-
2/16202 numaralı LPG depolama lisansı sona erdirilmiştir.
 8338/3/1-1Facebookta Paylaş