EPDK'nın Şubat ayı içinde verdiği lisanslar ve lisansı sona erdirilenler açıklandı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/02/2022,10/02/2022,17/02/2022 ve 24/02/2022 tarihli Kararlarıyla Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde lisans verilen, lisansı sona erdirilen tüzel kişiler:
1 03/02/2022 tarihli ve 10758-1 sayılı Kurul Kararı ile;
İTC Bursa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne verilmiş olan, 17/06/2021 tarihli ve EÜ/10272-3/04981 numaralı üretim lisansının, 03/02/2022 tarihi itibariyle sonlandırılarak, ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne, “Uludağ İte Enerji Üretim Tesisi" için; sona erdirilen 17/06/2021 tarihli ve EÜ/10272- 3/04981 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde olmak vc 03/02/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 03/02/2040 tarihine kadar geçerli olacak 18 (onsekiz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
2 03/02/2022 tarihli ve 10758-2 sayılı Kurul Kararı ile;
İTC Bursa Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ne verilmiş olan, 01/12/2011 tarihli ve EÜ/3519-39/2166 numaralı üretim lisansının, 03/02/2022 tarihi itibariyle sonlandırılarak, ITC-KA Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne “İTC Bursa Hamiller Tesisi” için; sona erdirilen 01/12/2011 tarihli ve EÜ/3519-39/2166 numaralı üretim lisansının devamı mahiyetinde olmak ve 03/02/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere, 03/02/2040 tarihine kadar geçerli olacak, 18 (onsekiz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
3 03/02/2022 tarihli ve 10758-19 sayılı Kurul Kararı ile;
Gürteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Gürteks İplik Kojenerasyon Tesisi" için verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-99/2799 numaralı üretim lisansının 28/02/2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
4 10/02/2022 tarihli ve 10774-5 sayılı Kurul Kararı ile;
Falez Elektrik Üretimi Anonim Şirketi’ne verilmiş olaıı 30/04/2009 tarihli ve EÜ/2078- 6/1468 numaralı üretim lisansı karar tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
5 10/02/2022 tarihli ve 10774-6 sayılı Kurul Karan ile;
Gürteks İplik Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “Giirteks Sentetik 2 Kojenerasyon Tesisi" için verilmiş olan 17/04/2014 tarihli ve EÜ/4969-100/2800 numaralı üretim lisansı 28.02.2022 tarihi itibariyle sona erdirilmiştir.
6 17/02/2022 tarihli ve 10789-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Hazarşah Dursunbey Enerji Üretim Tesisi Geri Dönüşüm Makina ve Üretim Limited Şirketi’ne “Hazarşah Dursunbey Enerji Üretim Tesisi" projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
7 17/02/2022 tarihli ve 10789-16 sayılı Kurul Kararı ile;
Reges Elektrik Enerjisi Perakende Satış Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
8 17/02/2022 tarihli ve 10789-17 sayılı Kurul Kararı ile;
Kutes Metal Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne, 20 (yirmi) yıl süreli tedarik lisansı verilmiştir.
9 17/02/2022 tarihli ve 10789-24 sayılı Kurul Kararı ile;
Silivri Enerji Anonim Şirketi’ne “Silivri KES” üretim tesisi için verilen 29/09/2011 tarih ve EÜ/3433-11/2086 numaralı üretim lisansının 17/02/2022 tarihi itibariyle sonlandırılarak, Eksim Enerji Anonim Şirketi’ne “Silivri RES” üretim tesisi için 17/02/2022 tarihinden itibaren 38 (otuzsekiz) yıl 4 (dört) ay 19 (ondokuz) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
 
10 17/02/2022 tarihli ve 10789-25 sayılı Kurul Kararı ile;
Susurluk Enerji Anonim Şirkcti’ne “Susurluk” üretim tesisi için verilen 24/07/2008 tarihli ve EÜ/1690-2/1224 numaralı üretim lisansının 10/02/2022 tarihi itibariyle sonlandınlarak, Eksim Enerji Anonim Şirketi ne “Susurluk RES” üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 5 (beş) ay 14 (ondört) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
11 17/02/2022 tarihli ve 10789-26 sayılı Kurul Kararı ile;
Çeşme Enerji Anonim Şirkcti’ne “Or««A RES” üretim tesisi için verilen 25/12/2008 tarihli ve EÜ/1904-55/1363 numaralı üretim lisansının 17/02/2022 tarihi itibariyle sonlandınlarak. Eksim Enerji Anonim Şirketime “Ovacık RES” üretim tesisi için, 35 (otuzbeş) yıl 5 (beş) ay 7 (yedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
12 24/02/2022 tarihli ve 10802-1 sayılı Kurııl Kararı ile;
T 1007 Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirkcti’ne “PW-TR5001 BES” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
13 24/02/2022 tarihli ve 10802-2 sayılı Kurul Kararı ile;
Eco Bin Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye “PH-TR5003 BES" projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
14 24/02/2022 tarihli ve 10802-3 sayılı Kurul Kararı ile;
Etaş Afyon Biyogaz Enerji Santrali Geri Dönüşüm Makitıa ve Üretim Limited Şirketi’ne “Etaş Afyon Biyogaz Enerji Santrali” projesi için, 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
15 24/02/2022 tarihli ve 10802-27 sayılı Kurul Kararı ile;
Hasanbeyli Enerji Anonim Şirketi ne “Hasanbeyli RES" üretim tesisi için verilen 11/11/2011 tarihli ve EÜ/3490-8/2132 numaralı üretim lisansının 24/02/2022 tarihi itibariyle sonlandınlarak, Eksim Enerji Anonim Şirketi’ne “Hasanbeyli RES” üretim tesisi için, 38 (otuzsekiz) yıl 8 (sekiz) ay 17 (onyedi) gün süreli eskisinin devamı mahiyetinde yeni üretim lisansı verilmiştir.
16 24/02/2022 tarihli ve 10816-1 sayılı Kurul Kararı ile;
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlügü’ne verilmiş olan 49 (kırkdokuz) yıl süreli, 12/01/2021 tarihli ve EÜ/10000-1/04776 numaralı üretim lisansının, 28/02/2022 tarihi itibariyle sonlandınlarak, Yurdemi Enerji Anonim Şirketi’ne “Çat HES” üretim tesisi için, 28/02/2022 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 49 (kırkdokuz) yıl süreli üretim lisansı verilmiştir.
 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/02/2022 ve 24/02/2022 tarihli Kararlarıyla Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 16. Maddesi çerçevesinde lisans süre uzatımı yapılan tüzel
kişiler:
1 10/02/2022 tarihli ve 10776-2 sayılı Kurul Kararı ile,
As-Mira Petrol ve Kimya Ürünleri Nakliye Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi nin 17/05/2007 tarihli ve İHR/1200-7/22085 numaralı ihrakiye teslimi lisansının süresi 17/05/2022 tarihinden itibaren 17/05/2037 tarihine kadar uzatılmıştır.
2 24/02/2022 tarihli ve 10804 sayılı Kurul Kararı ile;
Güzel Enerji Akaryakıt Anonim Şirketi’nin 24/07/2007 tarihli ve PİL/1266-2/22636 numaralı iletim lisansının süresi 24/07/2022 tarihinden itibaren 24/07/2037 tarihine kadar uzatılmıştır.Facebookta Paylaş