Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Ekim sonunda 157.2 milyar dolar oldu

Merkez Bankası, 2020 yılı Ekim ayı “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz
Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayınladı.

 TCMB'nin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:

Ekim 2020 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu
değerlendirildiğinde; Eylül 2020 verilerine göre varlıklar 8.027 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 3.037
milyon ABD doları artmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 157.235 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Eylül
2020 dönemine göre 4.990 milyon ABD doları azalmıştır

Ekim 2020 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat, ihracat alacakları
ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 3.959 milyon ABD doları, 3.694 milyon ABD doları ve 224 milyon
ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 8.027 milyon ABD doları artmıştır (Grafik 2). Yükümlülük dağılımında ise;
bir önceki aya göre yurt içinden sağlanan nakdi krediler, yurt dışından sağlanan nakdi krediler ve ithalat borçları
sırasıyla 1.848 milyon ABD doları, 840 milyon ABD doları ve 349 milyon ABD doları artmış ve bunlara bağlı olarak
yükümlülükler 3.037 milyon ABD doları artmıştır

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Ekim 2020 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Eylül
2020 dönemine göre 302 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli olanlar ise 1.546 milyon ABD doları artmıştır. Yurt
dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 570 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli krediler 1.759
milyon ABD doları artmıştır

Ekim 2020 döneminde kısa vadeli varlıklar 118.156 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 92.990 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 25.166 milyon ABD doları gerçekleşerek
Eylül 2020 dönemine göre 8.071 milyon ABD doları artmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler
içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir
 Facebookta Paylaş