Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz pozisyon açığı Nisan sonunda 105 milyar dolarMerkez Bankası, 2022 yılı Nisan ayı “Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz
Varlık ve Yükümlülükleri” verilerini yayınladı.

 TCMB'nin konuya ilişkin değerlendirmesi şöyle:
  
Nisan 2022 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu
değerlendirildiğinde; Mart 2022 verilerine göre varlıklar 349 milyon ABD doları artarken, yükümlülükler 5.897 milyon
ABD doları azalmıştır. Net Döviz Pozisyonu Açığı ise 105.042 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiş ve Mart 2022
dönemine göre 6.246 milyon ABD doları azalmıştır.

Nisan 2022 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat 756 milyon ABD
doları azalırken, ihracat alacakları ve yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları sırasıyla 822 milyon ABD doları ve 282
milyon ABD doları artmış ve sonuç olarak varlıklar 349 milyon ABD doları artmıştır . Yükümlülük dağılımında
ise; bir önceki aya göre ithalat borçları 1.524 milyon ABD doları artarken, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt
dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 5.017 milyon ABD doları ve 2.404 milyon ABD doları azalmış ve bunlara
bağlı olarak yükümlülükler 5.897 milyon ABD doları azalmıştır

Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Nisan 2022 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mart
2022 dönemine göre 185 milyon ABD doları azalırken, uzun vadeli olanlar 4.832 milyon ABD doları azalmıştır. Yurt
dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 2.609 milyon ABD doları artarken, uzun vadeli krediler 3.489
milyon ABD doları azalmıştır

Nisan 2022 döneminde kısa vadeli varlıklar 143.548 milyon ABD doları iken, kısa vadeli yükümlülükler 82.973 milyon
ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 60.575 milyon ABD doları olarak
gerçekleşerek Mart 2022 dönemine göre 2.357 milyon ABD doları azalmıştır. Kısa vadeli yükümlülüklerin
toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 31 düzeyindedir.Diğer Haberler
TCMB'NİN 2 HAFTA VADELİ 1.2 MİLYAR DOLAR TUTARINDA DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALESİNDE TEKLİF 937 MİLYON DOLAR
TCMB'NİN 3 AY VADELİ 1 MİLYAR DOLAR TUTARINDA DÖVİZ KARŞILIĞI TL SWAP İHALESİNDE TEKLİF 554 MİLYON DOLAR
FİNANSAL KESİM DIŞINDAKİ FİRMALARIN NET DÖVİZ POZİSYON AÇIĞI NİSAN AYINDA -105.04 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ AY: -114.13 MİLYAR DOLAR)
Nebati: Fiyat artışları karşısında aldığımız ve almaya devam ettiğimiz çeşitli önlemlerin yanı sıra çalışanlarımızın ve emeklilerimizin alım gücünün desteklenmesi amacıyla gerekli önlemler alınmaktadır
Nebati: Önümüzdeki dönemde para ve maliye politikalarının güçlü eşgüdümünün yanı sıra mal ve hizmet piyasalarında rekabet ve verimliliği artıracak yapısal politikaları hayata geçirerek fiyat artışlarının düşürülmesi hedeflenmektedir
Rusya Dışişleri Bakanı: Bulgaristan'ın diplokatik sınırdışı kararına aynı şekilde yanıt vereceğiz
Nebati: Finansal piyasalarda istikrarı artırmaya yönelik attığımız adımlara rağmen başta enerji ve tarım ürünleri olmak üzere küresel emtia fiyatlarındaki yüksek artışların devam etmesi, Haziran ayında enflasyonun %4,95 gerçekleşmesinde etkili
Ukrayna Ordu Sözcüsü: Yılan Adası'na Ukrayna bayrağı yeniden çekildi
PUTİN, RUS ASKERİ BİRLİKLERİNİ UKRAYNA'NIN LUHANSK BÖLGESİNİN ÖZGÜRLEŞTİRDİKLERİ İÇİN TEBRİK ETTİ
PUTİN: LUHANSK BÖLGESİNİ ÖZGÜRLEŞTİREN ASKERİ BİRLİKLER DİNLENMELİ FAKAT GERİ KALAN ASKERİ BİRİMLER SAVAŞMAYA DEVAM ETMELİ
Bundesbank Başkanı Nagel, 15 Haziran'daki ECB acil toplantısında getiri farklılıklarındaki ayrışmayla mücadele kararınaa karşı çıktı - Kaynaklar
Facebookta Paylaş