Goldman Sachs, oronavirüs nedeniyle küresel GSYH'da% 1'lik bir düşüş bekliyor

Goldman Sachs, global reel gayri safi yurtiçi hasılanın 2020'de 2008 küresel mali krizini izleyen yıla göre daha keskin bir ekonomik düşüşle % 1 oranında daralmasını beklediğini
bildirdi.

Yapılan açıklamada, "Koronakriz - ya da daha doğrusu, bu krize tepki - ekonomik
 faaliyet üzerindeki fiziksel (mali açının aksine) bir kısıtlamayı temsil ediyor,”
dedi.Facebookta Paylaş