Hazine Finansman Programı (Tablo)

HAZİNE FİNANSMAN PROGRAMI
(Milyar ?)Nisan 2021Mayıs 2021(1)Haziran 2021(1)
Ödemeler42.457.241.5
İç Borç Servisi37.353.730.9
Anapara28.545.225.3
Faiz8.78.55.6
Dış Borç Servisi5.23.510.6
Anapara0.91.29.0
Faiz4.32.31.6
Finansman42.457.241.5
Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3)9.43.2-2.3
Borçlanma33.054.043.8
Dış Borçlanma (3)0.00.00.0
İç Borçlanma33.054.043.8
Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma16.553.239.8
Doğrudan Satışlar (4)8.40.02.0
Kamuya Satışlar8.10.82.0
(1) Geçicidir.
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili
borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
(3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma
tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.
(4) Piyasa koşullarına ve yapılabilecek döviz ve/veya altın cinsi ihraçların tutarlarına bağlı olarak değişiklik
gösterebilecektir.


Facebookta Paylaş