Hazine ve Maliye Bakanlığı dolar cinsi sabit kuponlu DİBS vesabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Finansman araçlarının çeşitlendirilmesi ve yatırımcı tabanının genişletilmesi amacıyla
29 Temmuz 2020 valör tarihli ABD Doları cinsi sabit kuponlu Devlet İç Borçlanma Senedi
(DİBS) ile ABD Doları cinsi sabit kira ödemeli kira sertifikası ihracı gerçekleştirilecektir. ABD
Doları cinsi DİBS ve Kira Sertifikası ihraçları bankalara doğrudan satış yöntemi ile
gerçekleştirilecek olup taleplerin ekte yer alan “talep formları” doldurularak 28 Temmuz
2020 saat 14.00’e kadar Bakanlığımıza aşağıda belirtilen faks veya e-posta aracılığıyla
iletilmesi gerekmektedir.
Söz konusu ihraçlarda, asgari talep tutarı nominal olarak 10.000 ABD Doları olacak
ve senetler 1.000 ABD Doları ve katları şeklinde ihraç edilecektir.

ABD Doları cinsi DİBS ve kira sertifikası almaya hak kazanan bankalara, ihraç
tutarları bilgisi 28 Temmuz 2020 Salı günü İHS (T.C. Merkez Bankası Ödeme Sistemleri
İhale Sistemi) vasıtasıyla T.C. Merkez Bankası tarafından iletilecektir. Bankaların ihraç
karşılığında valör günü yatırması gereken tutarlar, valör günü (29 Temmuz 2020
Çarşamba) en geç saat 13.30’a kadar Bakanlığın Merkez Bankası nezdindeki
hesaplarına aktarılmalıdır.

https://ms.hmb.gov.tr/uploads/2020/07/24072020-ABD-Dolar%C4%B1-cinsi-D%C4%B0BS-Kira-Sertifikas%C4%B1.pdfFacebookta Paylaş