İnsan Yönetiminde Güncellenme Zamanı -PERYÖN

Kuruluştan yapılan basın açıklaması aşağıda bulunuyor:

Dünyanın içinde bulunduğu değişim, kurumsal yaşamın dinamiklerini de derinden etkiliyor. Teknoloji, kurumsal yaşamın her adımında daha çok kullanılmaya başlanırken, Yakın gelecekte bazı mesleklerin yok olacag?ı, bazılarının da ciddi deg?is?im go?stereceg?i o?ngo?ru?su? gerc?ekles?meye bas?ladı. İs? gu?cu?nu?n ve liderlerin beceri/yetkinliklerinin gelis?tirilmesi ve yenilenmesi is?in ve refahın su?rdu?ru?lebilirlig?i ic?in mutlak gereksinim. Bu dog?rultuda c?alıs?an deneyimi ve insan kaynakları stratejilerinin kısa, orta ve uzun vadeli planlarla go?zden gec?irilmesi gerekiyor. PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği'nin iş yaşamı ve insan kaynakları dünyasının nabzını tutan Popüler Yönetim Dergisi (PY) son sayısında (94. Sayı) bu değişimi tüm yönleriyle inceledi.
Yeni beceri ve yetkinlikler önem kazandı
Salgın o?ncesinde organizasyonların gu?ndeminde yer alan ve dijitalles?meyle beraber o?ngo?ru?len deg?is?imlerin c?og?u pandemi su?recinde beklenenden daha hızlı gerc?ekles?meye bas?ladı. Bu su?rec?te gu?ndeme oturan ekonomik belirsizlik, geleceg?e yo?nelik c?alıs?ma modellerindeki do?nu?s?u?mu? ve buna bag?lı stratejilerin hayata gec?is? ivmesini etkiledi. Uluslararası C?alıs?ma O?rgu?tu? (ILO) verilerine go?re 2020'de, 114 milyon is?lik ku?resel istihdam kayıpları yas?andı. Go?reli olarak, kadınların istihdam kayıpları erkeklerden (%5,0) ve genc?lerin istihdam kayıpları yas?lı c?alıs?anlardan (%8,7) daha yu?ksek gerc?ekles?ti.
PERYÖN - Popüler Yönetim Dergisi (PY)'de yer alan bilgilere göre bu su?rec?te, deg?is?en kos?ullara uyum sag?layabilmek amacıyla, kis?isel, mesleki ve teknolojik bilgi, yetkinlik ve becerilerin artırılması (upskilling) ve ortaya c?ıkacak yeni meslek/is? alanlarına dahil olabilmek u?zere yeni beceri ve yetkinliklerin kazanılması (reskilling), o?nemini artırdı.
İnsan yönetiminin öncelikleri
PERYÖN - Popüler Yönetim Dergisi (PY) tarafından derlenen dosyada Mercer, 2021 Ku?resel Yetenek Yo?nelimleri Aras?tırması'nın Tu?rkiye sonuc?larına da değinildi. Bu sonuçlara go?re; 2021 ve sonrasında insan kaynakları alanında s?irketlerin gu?ndemini mes?gul edecek ana eg?ilimler; s?irketlerin gelecek stratejilerine uyumlu kritik yetkinlikleri belirlemesi (reskilling ve upskilling), c?alıs?an deneyimi ve o?du?llendirme sistemlerini dijital do?nu?s?u?me adapte etmeleri, yan hakların yo?netimini c?alıs?an beklentileri dog?rultusunda esnek yan haklar gibi c?o?zu?mlerle esneklig?e uygun hale getirmeleri, yetenek ve beceri ac?ıklarını eg?itimlerle kapatmaları olarak sıralanıyor.
Toplumsal cinsiyet eşitsizliği derinleşti
PERYÖN - Popüler Yönetim Dergisi (PY)'de görüşleriyle yer alan tüm uzmanlar, pandeminin toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorununu büyüttüğüne dikkat çektiler. İnsan refahı ve ekonomik göstergelerin iyiye gitmesinde kadının ekonomiye olan katkısının önemi vurgulanırken, pandemi döneminde birçok şirketin uyguladığı uzaktan ve esnek çalışma sistemlerinin kadınlar için bir çözüm olduğu da ifade edildi. Toplumsal eşitsizlik sorunun dışında, teknoloji okur yazarlığının önemi, uzaktan çalışma sistemlerinin geliştirilmesi, dijital öğrenme verimliliğinin artırılması gibi trendler de dosya kapsamında ele alındı.
Dönüşüm İK liderliğinde mümkün
PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Buket Çelebiöven kurumsal yaşamın dönüşümüne insan yönetimi departmanlarının liderlik ettiğini vurgulayarak, teknolojinin hayatı kolaylaştırması insanın teknoloji ile olan ilişkisinin kalitesine bağlı oldugunu ifade etti. Çelebiöven "Kurumsal yaşamın dinamiklerini insan belirler ve hayata geçirir. Teknoloji bu yönden bakılırsa insanın en çok kullandığı araçtır. Dijital dönüşümle birlikte yeni meslekler, yeni unvanlar ve dolayısıyla yeni yetkinliklerden söz ediyoruz. Güncellenme gereği ortada. Fakat bu güncellemeleri yaparken, insanın, başta kadınlar olmak üzere tüm dezavantajlı grupların haklarını da gözetmeliyiz. Çünkü her bir insanın katacaklarına ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz" dedi.
PERYÖN - Popüler Yönetim Dergisi (PY), 2005 yılından bu yana okurlarıyla iki ayda bir buluşuyor. Tüm ulusal ve uluslararası şirketlerde yöneticilik yapan PERYÖN üyelerine gönderilen en yaygın dergi olma özelliğini de taşıyan PY, ortalama 5 bin kişiye ulaşıyor. PY, toplumsal iyilik için çalışan kariyer sahibi insanların başarılı girişimlerini okuyucularıyla buluşturuyor, ortak bir sinerji yaratıyor.Diğer Haberler
BIST 100 ENDEKSİ BUGÜN %1.31 YÜKSELDİ (1416), TOPLAM GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 18 MİLYAR 666 MİLYON TL OLDU
İNGİLTERE'DE İŞSİZLİK BAŞVURULARI AĞUSTOS'TA: (ÖNCEKİ:-58.600)
İNGİLTERE İŞ, ENERJİ VE SANAYİ STRATEJİ BAKANI, YÜKSEK ENERJİ FİYATLARINDAN ETKİLENEN SANAYİLER İÇİN RESMİ BİR YARDIM TEKLİFİ SUNDU - BBC
TCMB BAŞKANI KAVCIOĞLU: AĞUSTOS-EYLÜL GİBİ FAİZ İNDİRME YOL HARİTAMIZI BELİRTMİŞTİK- BLOOMBERG HT
KAVCIOĞLU: 2022 EKİM GİBİ İSTANBUL'A TAMAMEN TAŞINMIŞ OLACAĞIZ -APARA
KAVCIOĞLU: YIL SONUNU TARİHİ BİR REZERVLE KAPATACAĞIZ -APARA
KAVCIOĞLU: SİSTEMİN İŞLEYİŞİ AÇISINDAN BİR SIKINTI SÖZ KONUSU DEĞİL -APARA
FRANSA MALİYE BAKANI LE MAİRE: 2021 BÜYÜME TAHMİNİMİZİ %6.0'DAN %6.25'E REVİZE EDİYORUZ
KAVCIOĞLU: HAZİNE İLE YAPILAN PROTOKOL KANUNA UYGUN -APARA
Facebookta Paylaş