İşsizlik Sigortası Fonu toplam varlığı Aralık ayı sonunda 103 milyar 213 milyon TL oldu

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) tarafından hazırlanan İşsizlik
Sigortası Fonu aylık basın bültenine göre, Aralık 2020 sonu itibariyle, Fonun
toplam varlığı 103 milyar 213 milyon TL olarak gerçekleşti. Fonun Kasım
sonundaki varlığı 105 milyar 118 milyon TL düzeyindeydi.

  Aralık 2020 sonu itibariyle toplam fon varlığının; % 78.52’si tahvil (önceki
ay: % 76.37 ), % 21.48'i mevduattan (önceki ay: % 23.63 ) oluşuyor.