Merkezi Yönetim Dış Borç Ödeme Projeksiyonları (2021-2025/Tablo)

    2021  2022  2023  2024  2025
        ------ ------ ------- ------ -----
Anapara 7,7 7,8 7,4 10,8 11,9
Faiz 4,7 4,7 4,4 4,1 3,5
Toplam 12,4 12,5 11,9 14,8 15,4

Miktar: Milyar dolar

(1) 01.02.2021 tarihi itibarıyla üretilen projeksiyonları göstermektedir.
(2) 31.01.2021 tarihli dolar pariteleri kullanılmıştır.
(3) Projeksiyon verileri mevcut borç stoku üzerinden hesaplanmakta olup gerçekleşmesi muhtemel kullanımları dikkate
almamaktadır.
(4) Masraf harcamaları dahil değildir.
(5) Projeksiyonlar projeksiyon tarihine göre üretilmektedir.

Kaynak: Hazine web sitesi