Resmi Gazete Başlıkları - 12 EylülYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
-- İstanbul Galata Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
-- KTO-Karatay Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Trakya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair YönetmelikFacebookta Paylaş