Resmi Gazete Başlıkları - 22 Ekim

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Karayolları Genel Müdürlüğü Görev, Yetki ve Sorumluluk Yönetmeliği
-- Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği
-- Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 17/3/2021 Tarihli ve 2017/29735 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 17/6/2021 Tarihli ve 2015/15266 Başvuru Numaralı KararıDiğer Haberler
Facebookta Paylaş