Resmi Gazete Başlıkları - 26 AğustosYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 5991)
-- Türk Patent ve Marka Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/1112 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/3039 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 29/6/2022 Tarihli ve 2019/17968 Başvuru Numaralı KararıFacebookta Paylaş