Resmi Gazete Başlıkları - 27 AğustosYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- İklim Değişikliği Uzmanlığı Yönetmeliği
-- Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği
-- Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğünün 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Basınçlı Ekipmanlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/04)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- Basit Basınçlı Kaplarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/02)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- Gaz Yakan Cihazlarla İlgili Uyumlaştırılmış Ulusal Standardlara Dair Tebliğ (Tebliğ No:ÖSGM-2006/03)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/3)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
-- İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/7)’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ
-- Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
KURUL KARARLARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 25/08/2022 Tarihli ve 11137, 11138, 11139, 11140, 11141, 11142, 11144, 11145, 11146, 11147, 11150 Sayılı KararlarıDiğer Haberler
BİST 100 ENDEKSİ BUGÜN % 0,30 YÜKSELDİ (3146), TOPLAM GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 106 MİLYAR 467 MİLYON TL OLDU
Macron: (2015 Nükleer anlaşmasının canlandırılması) Top İran'ın sahasında ve teklif masada, teklif yararlı ve bir anlaşma olmamasından daha iyi
ABD'DE MİCHİGAN ÜNİ. NİHAİ 5 YILLIK ENFLASYON BEKLENTİLERİ AĞUSTOS'TA %+2.9 (ÖNCEKİ: +3.0%)
Fed/Powell: Fiyat istikrarını yeniden kazanmlak zaman alacak, merkez bankası araçlarının güçlü şekilde kullanılması gerek
Facebookta Paylaş