Resmi Gazete Başlıkları - 5 Mayıs

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİK
-- Avrasya Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞLER
-- Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 03/05/2021 Tarihli ve 2021/ÖİB-K-49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 ve 58 Sayılı Kararları
KURUL KARARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 29/04/2021 Tarihli ve 10183 Sayılı Kararı