Resmi Gazete Başlıkları - 8 Eylül

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARLARI
-- İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4480)
-- İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4481)
-- Batı Anadolu Serbest Bölgesinin Kurulmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 4482)
YÖNETMELİK
-- Selçuk Üniversitesi Genetik ve Hücre Teknolojilerine Dayalı Tedavi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
-- İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2021/44)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
-- Anayasa Mahkemesinin 8/6/2021 Tarihli ve 2016/23696 Başvuru Numaralı KararıFacebookta Paylaş