Sanayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 221 bin girişim KOBİ sınıfına giriyor - TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2019 yılı Küçük ve Orta Büyüklükteki Girişim İstatistikleri yayınlandı.

 Kurum'un ilgili haber bülteni aşağıda yer alıyor:

 anayi ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren 3 milyon 221 bin girişim KOBİ sınıfına girmektedir.

KOBİ'ler 2019 yılında toplam girişim sayısının %99,8'ini oluşturdu. Buna karşılık; istihdamın %72,4'ünü, personel maliyetinin %51,8'ini, cironun %50,4'ünü, üretim değerinin %44,1'ini ve faktör maliyetiyle katma değerin %44'ünü oluşturdu.
 
KOBİ'ler en fazla ticaret sektöründe faaliyet gösterdi

Ekonomik faaliyetlerin istatistiki sınıflamasına (NACE Rev.2) göre 2019 yılında KOBİ'lerin; %36,3'ü toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe faaliyet gösterirken, %14,4'ü ulaştırma ve depolama sektöründe, %12,4'ü ise imalat sanayi sektöründe faaliyet gösterdi.

KOBİ istihdamı içerisindeki en yüksek oran ticaret sektöründe oldu

2019 yılına ilişkin olarak; toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı faaliyetlerindeki KOBİ istihdamının toplam KOBİ istihdamı içerisindeki oranı %27,4 olurken, personel maliyeti için bu oran %24, ciroda %52,5, faktör maliyetiyle katma değerde %25,5 ve üretim değerinde ise %15,7 olarak gerçekleşti.

Orta ölçekli girişimlerde çalışan başına katma değer 2019 yılında 108 bin TL ile en yüksek değerini aldı

KOBİ girişimleri için 2009 yılında çalışan başına ortalama katma değer 15 bin TL iken, 2019 yılında bu değer 54 bin TL oldu. KOBİ grupları içerisinde 2009 ve 2019 yılları için en yüksek çalışan başına katma değer sırasıyla 29 bin TL ve 108 bin TL ile orta ölçekli girişimlerde gerçekleşirken, aynı yıllar için bu değerler küçük ölçekli girişimler için sırasıyla 19 bin TL ve 66 bin TL, mikro ölçekli girişimler için ise 8 bin TL ve 22 bin TL olarak gerçekleşti.

İmalat sanayindeki 2 bin 153 KOBİ yüksek teknoloji ile çalıştı
İmalat sanayindeki KOBİ'ler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, %56,9'u düşük teknoloji ile çalışırken, büyük ölçekli girişimlerde bu oran %49 oldu.

KOBİ büyüklük gruplarına göre incelendiğinde; mikro ölçekli girişimlerin %57,6'sı düşük teknoloji, %32,4'ü orta-düşük teknoloji, %9,5'i orta-yüksek teknoloji ve %0,5'i yüksek teknoloji ile çalıştı. Buna karşılık küçük ölçekli girişimlerde bu oranlar sırasıyla %52,7, %29,5, %16,8 ve %0,9 iken orta ölçekli girişimlerde %52,6, %27,8, %18,1 ve %1,5 oldu.

KOBİ'ler toplam ihracatın %36,6'sını gerçekleştirdi

2019 yılına ilişkin toplam ihracatın %36,6'sı, ithalatın ise %21,5'i KOBİ'ler tarafından gerçekleştirildi.

2019 yılı toplam ihracatta; mikro ölçekli girişimlerin payı %3,8 iken, küçük ölçekli girişimlerin payı %14,1, orta ölçekli girişimlerin payı ise %18,7 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise %63,4 olarak gerçekleşti.

Girişimlerin ana faaliyetine göre, KOBİ'lerin ihracatının %58,4'ü ticaret sektöründe, %37,5'i ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından yapıldı.

KOBİ'lerin ithalattaki payı %21,5 oldu

2019 yılı toplam ithalatında; mikro ölçekli girişimlerin payı %1,5, küçük ölçekli girişimlerin payı %7,5, orta ölçekli girişimlerin payı ise %12,5 oldu. Büyük ölçekli girişimlerin payı ise %78,5 olarak gerçekleşti.

Girişimin ana faaliyetine göre, KOBİ'lerin ithalatının %63,9'u ticaret sektöründe, %30,9'u ise sanayi sektöründe faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi.

KOBİ'lerin 2013 yılında 57 milyar dolar olan ihracat değeri 2019 yılında 65 milyar dolara yükseldi. İthalatta ise 2013 yılında 48 milyar dolar olan değer, 2019 yılında 43 milyar dolara düştü.

KOBİ'lerin toplam ihracatının %46,1'i Avrupa ülkelerine yapıldı

KOBİ'ler tarafından 2019 yılında yapılan ihracatın %46,1'ini Avrupa ülkelerine, %36,5'sı Asya ülkelerine gerçekleştirildi. KOBİ'ler ithalatının %42,9'u Avrupa ülkelerinden, %47'sini Asya ülkelerinden yaptı.

KOBİ'lerin ihracat ve ithalat değerlerinin ülke gruplarına göre dağılımı (Milyon ABD $), 2019

KOBİ'lerin ihracatının %91,4'unu imalat sanayi ürünleri oluşturdu

KOBİ'lerin 2019 yılı ihracatında giyim eşyası sektörünün payı %14,4, tekstil ürünlerinin payı %10,2 ve başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanların payı %10,1 oldu. KOBİ'lerin 2019 yılı ithalatında ise öne çıkan ürünler, %20,1 ile ana metaller, %16,8 ile kimyasallar ve kimyasal ürünler, %10,8 ile başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipmanlar ve %6,5 ile tarım ve avcılık ürünleri ve ilgili hizmetler oldu.

KOBİ'ler Ar-Ge harcamalarının %31'ini gerçekleştirdi

Mali ve mali olmayan şirketlerin 2019 yılına ilişkin toplam gayri safi yurtiçi Ar-Ge harcamasının 8 milyar 984 milyon TL'sini KOBİ'ler gerçekleştirmiştir. Bu harcama mali ve mali olmayan şirketler Ar-Ge harcamasının %31'ini oluşturmaktadır. Tam Zaman Eşdeğeri (TZE) cinsinden mali ve mali olmayan şirketlerde toplam 112 bin 338 kişi Ar-Ge personeli olarak çalıştı. TZE cinsinden bu personelin %47,1'i KOBİ'lerde istihdam edilmiştir.

KOBİ'lerin 325 patenti tescil edildi

2019 yılında KOBİ'lerin toplam patent başvuru sayısı bin 416 olurken, aynı yıl 325 patent tescil edilmiştir. KOBİ ölçeklerinde ise en yüksek patent başvurusu 491 ile mikro ölçekli girişimler tarafından yapılırken, patent tescil sayısında ise 137 patent tescili ile orta ölçekli girişimler ilk sırada yer almıştır.Diğer Haberler
ÇİN DEVLET PLANLAMA YETKİLİSİ: KÖMÜR İTHALATINI UYGUN BİR ŞEKİLDE ARTTIRACAĞIZ
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 13649,4 milyon TL ekside
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 39349,1 milyon TL
2020 YILINDA BİTKİSEL ÜRETİM BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE ARTTI- TÜİK
TCMB RESMİ REZERV VARLIKLARI, KASIM AYINDA 82,7 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 84,5 MİLYAR DOLAR)
TAHIL ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARLARI 2020 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %8,1 ORANINDA ARTARAK YAKLAŞIK 37,2 MİLYON TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ- TÜİK
SEBZE ÜRÜNLERİ ÜRETİM MİKTARI 2020 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %0,3 ARTARAK YAKLAŞIK 31,2 MİLYON TON OLDU - TÜİK
TCMB DÖVİZ VARLIKLARI, KASIM AYINDA 41,1 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 40,8 MİLYAR DOLAR)
MEYVE, İÇECEK VE BAHARAT BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARI 2020 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %5,8 ORANINDA ARTARAK YAKLAŞIK 23,6 MİLYON TON OLARAK GERÇEKLEŞTİ - TÜİK
ÜS BİTKİLERİ ÜRETİM MİKTARI 2020 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %3,5 ORANINDA AZALDI - TÜİK
TCMB ALTIN CİNSİNDEN REZERV VARLIKLARI, KASIM AYINDA 40 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 42,1 MİLYAR DOLAR)
Facebookta Paylaş