SOCAR Aliağa Kojenerasyon Santrali projesi ile ilgili ÇED süreci başladı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Web Sitesinde Yayınlanan İlanda Konuya İlişkin Şu Bilgiler Verildi:

İzmir İl Aliağa, İlce Paşaçiftliği Mevkii Mevkiinde Socar Turkey Enerji A.Ş. Tarafından Yapılması Planlanan Socar Aliağa Kojenerasyon Santrali (375 Mwe / 1084 MWT) Projesi ile İlgili Olarak Bakanlığımıza Sunulan ÇED Başvuru Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 8. Maddesi Doğrultusunda İncelenmiş ve Uygun Bulunmuş Olup, Projeye İlişkin ÇED Süreci Başlamıştır. Çevresel Etki Değerlendirmesi Süreci Tamamlanana Kadar Süreç ile İlgili Her Türlü Bilgiler ve Projeye İlişkin Görüş, Soru ve Öneriler İzmir Valiliğine (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Gönderilebilir.İlgililere ve Kamuoyuna Duyurulur.Facebookta Paylaş