S&P, Fas'ın kredi not görünümünü negatife çevirdi

S&P Global, Fas'ın ülke kredi notunun görünümünü durağandan negatife çevirdi
ve BBB- seviyesindeki notu teyit etti.

  S&P, Fas'ın bütçe ve dış pozisyonlarının, 2020'de bütçe açığının GSYİH'nın
% 60'ını aşan net genel devlet borcu ve özel sektöre verilen devlet
garantileriyle bağlantılı şarta bağlı yükümlülükler nedeniyle kötüleşmesini
bekliyor.