S&P, İspanya'nın not görünümünü negatife çevirdi

S&P Global Ratings, İspanya'nın ülke kredi notu görünümünü durağandan
negatife çevirdi ve gözden geçirmenin arkasındaki ana itici güç olarak COVID-19
pandemisinin İspanya ekonomisini sert bir şekilde etkilemesini ve hükümetin
2020'de genel hükümet açığını GSYİH'nın yaklaşık % 12'sine çıkarabilecek
olağanüstü mali önlemler almasını göösterdi.

 S&P, İspanya'nın kredi notu ise 'A/A-1' olarak teyit etti.