SPK, MKK nezdinde açılacak toplu hesaplarda tutulacak DİBS ve kira sertifikalarına ilişkin İlke Kararı yayınladı

Konuya ilişkin aşağıdaki açıklama Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde yer aldı.
 
"Kurul Karar Organı’nın i-SPK.13.2.a (10.07.2020 tarihli ve 42/866 s.k.) sayılı İlke Kararı:

II-13.1 Sayılı Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) (Kaydileştirme Tebliği) 12/A maddesi kapsamında Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde açılacak toplu hesaplarda Devlet İç Borçlanma Senetlerinin (DİBS) yanı sıra Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının da 20.06.2019 tarihli ve 36/831 sayılı Kurulumuz kararı ile DİBS’ler için belirlenen esaslar geçerli olacak şekilde tutulabilmesi amacıyla;

Kurul Karar Organının i-SPK.13.1.a sayılı İlke Kararının yürürlükten kaldırılarak; Kaydileştirme Tebliği’nin 12/A maddesi kapsamında MKK nezdinde açılacak toplu hesaplarda, Hazine ve Maliye Bakanlığının 30 Mayıs 2019 tarih ve 142937 sayılı onayı çerçevesinde, ancak 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 2 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen sermaye şirketi olarak değerlendirilen “yabancı kurumlar ile yabancı fonlar”ın sahip olduğu devlet iç borçlanma senetleri ile Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından ihraç edilen kira sertifikalarının tutulabilmesi hususunun Kurulumuzun i-SPK.13.2.a sayılı ilke kararı olarak kabul edilmesine ve söz konusu ilke kararının Kurulumuz haftalık bülteninde duyurulmasına karar verilmiştir. "Diğer Haberler
BIST 100 ENDEKSİ BUGÜN %0.91 YÜKSELDİ (118807), TOPLAM GÜNLÜK İŞLEM HACMİ 27 MİLYAR 803 MİLYON TL OLDU
FİTCH: OPEC +'IN ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARDIĞI AĞUSTOS AYINDAN İTİBAREN PETROL ÜRETİM KESİNTİLERİ, KADEMELİ OLARAK PİYASANIN YENİDEN DENGELENMESİNİ DESTEKLEYEREK, FİYATLARDA VOLATİLİTEYİ AZALTMAYA YARDIMCI OLABİLİR
FİTCH: OPEC+ KESİNTİSİNİN AZALMASI PETROL TALEBİNDE TOPARLANMAYI YANSITIYOR
ECB/LAGARDE: POLİTİKA GÖZDEN GEÇİRMESİ 2021'NİN 2. YARISINDA TAMAMLANACAK
BIST KIYMETLİ MADENLER VE TAŞLAR PİYASASI'NDA BUGUN TOPLAM 2687 KG ALTIN, 5322 KG GÜMÜŞ ISLEMİ YAPILDI *
Facebookta Paylaş