SPK'nın katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerini onayladığı fonlar -Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Kurucu: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Unvanı: Azimut Portföy Tesa Serbest Özel Fon

Bağlı Olduğu Şemsiye Fon: Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonFacebookta Paylaş