SPK'nın katılma paylarının ihracına ilişkin izahnamelerini onayladığı fonlar - Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) haftalık bülteninde yayınlanan tabloda yer alan bilgiler aşağıda bulunuyor:

Kurucu: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş.

Fonun Unvanı: Deniz Portföy Sekizinci Serbest (Döviz) Fon

Bağlı Olduğu Şemsiye Fon: Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye FonFacebookta Paylaş