SPM, Eylül ayı işsizlik oranının % 12.7 olmasını bekliyor

TOBB ETÜ Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (SPM), Türkiye’de
istihdam konusunda kısa vadeli geleceğe dönük tahminleri içeren " "Sanayide
Gelişmeler ve İstihdam Eğilimleri" raporunu yayınladı.

 Raporda şu değerlendirmeler yer alıyor:


TÜİK, Ağustos dönemi işsizlik oranını %13,2 olarak açıklamıştır. İşsiz sayısı Temmuz dönemine göre
%0,8 oranında azalarak 4 milyon 194 bin kişi düzeyine inmiştir. Bu sayı, bir önceki yıla göre ise yaklaşık
%10 düzeyinde bir daralmaya işaret etmektedir. İşgücü bir önceki döneme göre %0,8 oranında artarak
31 milyon 749 bin kişi olarak açıklanmıştır. İşgücüne katılım oranı (İKO) %50,6 seviyesinde
gerçekleşmiştir. Bu oran Temmuz döneminden 0,3 puan yüksek olmakla beraber, geçen yılın aynı
döneminden 3,3 puan düşüktür. Sanayi istihdamı Temmuz dönemine göre 106 bin kişi artmıştır.

Eylül 2020 dönemine ilişkin tahminlerimiz işsizlik oranlarının azalmaya devam etmesi yönünde. İşsizlik
oranının 0,5 puan azalarak %12,7, tarım dışı işsizlik oranının 0,6 puan azalarak %15,1 düzeyine
inmesini tahmin ediyoruz. MEA tarım dışı işsizlik oranının ise 0,8 puan azalarak %14,6 seviyesinde
seyretmesini bekliyoruz. Diğer yandan, istihdam oranının 0,3 puanlık bir artışla %44,2 seviyesine;
sanayi istihdamının da ufak bir artışla 5 milyon 517 bin kişi düzeyine ulaşmasını bekliyoruz. Ancak,
önceki bültenlerimizde altını çizdiğimiz gibi 2014 yılından bu yana çok başarılı tahminler yapmamıza
izin veren modelimiz COVID-19 pandemisi gibi bir şokun işgücü piyasaları üzerindeki etkilerini
öngörmeye elverişli değil. Dolayısıyla, COVID-19 şokuna bağlı olarak yayınladığımız tahminlerden
sapmalar olması şaşırtıcı olmayacaktır


http://spm.etu.edu.tr/tr/publish/2020_12_02-Sanayide_Geli%C5%9Fmeler.pdf