TCMB: Tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal grupları sürüklerken, aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmeleri öne çıktıTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan Kasım ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

 Bankanın enflasyon değerlendirmesinin tamamı aşağıda bulunuyor.
 
Tüketici fiyatları kasım ayında yüzde 2,88 oranında artmış, yıllık enflasyon 1,12 puan düşerek yüzde 84,39
olmuştur. Bu dönemde tüketici yıllık enflasyonundaki gerilemeyi enerji ve temel mal grupları sürüklerken,
aylık bazda gıda grubu fiyat gelişmeleri öne çıkmıştır. Yıllık enflasyon temel mallarda tüm alt gruplarda
düşüş kaydetmiştir. Enerji yıllık enflasyonu baz etkisiyle gerilerken, bu grupta aylık artış da nispeten ılımlı
seyretmiştir. Gıda grubu yıllık enflasyonundaki yükselişte taze meyve ve sebze kaleminin yanı sıra süt ve süt
ürünleri fiyatları öne çıkmakla birlikte grup geneline yayılan artışların devam ettiği izlenmiştir. Bu dönemde
hizmet grubunda yıllık enflasyon kira ve haberleşmede yükselirken diğer alt gruplarda gerilemiştir. Kiraların
mevsimsel etkilerden arındırılmış aylık artış oranı ise yavaşlamıştır. Elektrik, doğal gaz imalatının yanı sıra
rafine petrol ürünleri ile ana metal sanayi fiyatlarındaki düşüşler öncülüğünde üretici fiyatlarında aylık artış
oranı önemli ölçüde yavaşlamış, bu doğrultuda üretici yıllık enflasyonu gerilemiştir. Bu görünüm altında,
mevsimsellikten arındırılmış verilerle B ve C göstergelerinin aylık değişimlerindeki yavaşlama sürmüş, yıllık
enflasyonlarında düşüş kaydedilmiştir.

Değerlendirmeler

Kasım ayında tüketici fiyatları yüzde 2,88 oranında artmış ve yıllık enflasyon 1,12 puan azalarak yüzde 84,39
olmuştur (Grafik 1 ve Tablo 1). Bu dönemde B ve C endekslerinin yıllık değişim oranları sırasıyla 0,83 ve 1,54
puan azalarak yüzde 76,18 ve 68,91 olarak gerçekleşmiştir.

Alt grupların yıllık tüketici enflasyonuna katkıları incelendiğinde, bir önceki aya göre gıda grubunun katkısı
0,87 puan artarken, temel mal, enerji ve hizmet gruplarının katkıları sırasıyla 0,98, 0,93 ve 0,09 puan
azalmıştır. Alkol-tütün-altın grubunun katkısı ise belirgin bir değişim göstermemiştir.

Mevsimsellikten arındırılmış verilerle incelendiğinde, son dönemde B ve C endekslerinde aylık artışlarda
gözlenen yavaşlama C endeksinde daha belirgin olmak üzere her iki endekste de devam etmiştir.

Fiyat artışları B endeksini oluşturan gruplardan hizmet sektörü ve temel mallarda zayıflarken, işlenmiş
gıdada yükselmiştir.

Hizmet fiyatları kasım ayında yüzde 2,18 oranında yükselmiş, grup yıllık enflasyonu 0,48 puan artarak yüzde
60,72 olarak gerçekleşmiştir. Bu dönemde yıllık enflasyon kira ve haberleşme hizmetlerinde yükselirken,
diğer alt gruplarda gerileme kaydetmiştir. Mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, kira alt
grubunda aylık artış bir önceki aya kıyasla yavaşlamıştır. Haberleşme alt grubunda fiyatlar telefon
görüşmesi ve internet ücretleri belirleyiciliğinde yüzde 2,96 oranında artarken, bu grupta yıllık enflasyon
yüzde 29,17’ye yükselmiştir. Diğer hizmetler alt grubunda fiyatlar aylık bazda yüzde 1,41 oranında
yükselmiş, bu gelişmede bakım-onarım, eğlence-spor hizmetleri, ev içi hizmetler ve sigorta hizmetlerinin
etkisi hissedilmiştir. Ulaştırma hizmetlerinde fiyatlar görece yatay seyretmiş, grup yıllık enflasyonu 1,54
puan gerilemiştir. Yemek hizmetlerinin sürüklediği lokanta-otel grubunda fiyatlar yüzde 3,18 oranında
artmış, yıllık enflasyon baz etkisiyle yüzde 80,30 seviyesine gerilemiştir.

Temel mal grubunda yıllık enflasyon 3,54 puan düşüşle yüzde 76,11 olmuştur. Bu dönemde, yıllık enflasyon
tüm alt gruplarda gerilemiştir (Grafik 6). Dayanıklı mal fiyatları (altın hariç) kasım ayında yüzde 2,46 oranında
artarken, bu gelişmeyi beyaz eşya, mobilya ve otomobil kalemleri sürüklemiştir. Dayanıklı mal alt grubunda
yıllık enflasyon baz etkisiyle 2,97 puan azalmış ve yüzde 89,50 seviyesine gerilemiştir. Benzer bir şekilde,
diğer temel mallarda bu dönem yüzde 2,17 oranında fiyat artışı gözlenirken, yıllık enflasyon 3,74 puan
azalışla yüzde 81,64 olarak gerçekleşmiştir. Bu alt grubun fiyat artışında, kişisel bakım ürünleri ve ev ile ilgili
temizlik malzemeleri öne çıkmaya devam etmiştir. Giyim ve ayakkabı alt grubunda fiyatların mevsimsel
eğiliminin aksine bu dönemde aylık bazda yüzde 1,54 oranında gerilemesiyle, yıllık enflasyon 4,41 puan
düşüşle yüzde 36,22 olmuştur.

Enerji fiyatları kasım ayında yüzde 1,28 ile son aylara kıyasla düşük bir oranda artmış, grup yıllık enflasyonu
baz etkisiyle 10,06 puan azalarak yüzde 118,00 seviyesine gerilemiştir (Grafik 7). Aylık artışta akaryakıt
fiyatlarında gözlenen yükselişin (yüzde 1,19) etkisi hissedilmiştir. Bu dönemde uluslararası propan ve bütan
fiyatlarındaki gelişmeleri takiben tüp gaz fiyatlarında (yüzde 2,73) artış gerçekleşmiştir. Kasım ayında şebeke
suyu fiyatları ise yüzde 3,33 oranında yükselmiştir.

Gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yıllık enflasyon kasım ayında 3,50 puan yükselerek yüzde 102,55
olmuştur (Grafik 7). Yıllık enflasyon işlenmemiş gıdada 5,00 puan artışla yüzde 97,24, işlenmiş gıdada ise
2,03 puan yükselişle yüzde 107,35 olarak gerçekleşmiştir (Grafik 8). İşlenmemiş gıda grubunda
mevsimsellikten arındırılmış veriler bu dönemde taze meyve ve sebze fiyatlarındaki yükselişin hızlandığına
işaret etmiştir. Diğer işlenmemiş gıda kaleminde başta süt fiyatları olmak üzere pirinç, patates ve bakliyat
fiyatlarındaki artışlar dikkat çekmiştir. İşlenmiş gıda fiyatlarında görülen yüzde 5,86 oranındaki artışta çiğ süt
fiyatlarının yansımalarının izlendiği peynir ve diğer süt ürünleri başta olmak üzere, ekmek-tahıllar, katı-sıvı
yağlar, alkolsüz içecekler ile konserve sebze ürünlerinin etkisi öne çıkmıştır.

Alkollü içecekler ve tütün ürünleri grubunda fiyatlar tütün ürünleri kaynaklı önceki aydan sarkan etkilerle
yüzde 3,19 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 5,61 puan artışla yüzde 83,49 olmuştur.

Yurt içi üretici fiyatları kasım ayında yüzde 0,74 oranında yükselmiş, yıllık enflasyon 21,67 puan azalışla
yüzde 136,02 olmuştur (Grafik 9 ve Tablo 2). Bu gelişmede, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki ılımlı seyrin
etkileri hissedilmiştir. Ana sanayi gruplarına göre bakıldığında, yıllık enflasyon enerjide daha belirgin olmak
üzere, tüm alt gruplarda azalış göstermiştir (Grafik 10). Aylık fiyat gelişmeleri sektörler bazında
incelendiğinde, bu dönemde elektrik, doğal gaz imalatı, rafine edilmiş petrol ürünleri ve ana metal sanayi
fiyatlarında düşüş gözlenirken, diğer madencilik ve taş ocakçılığı, deri, kâğıt ve inşaat ile bağlantılı olan
metalik olmayan mineral ürünleri fiyat artışları ile öne çıkmıştır.Diğer Haberler
TCMB yarın valörlü 2 hafta vadeli 900 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
TCMB yarın valörlü 1 ay vadeli 600 milyon dolar tutarlı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
TCMB yarın valörlü 3 ay vadeli 400 milyon dolar tutarlı döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi 3212,53 puandan yatay açıldı
TCMB bugün valörlü 3 ay vadeli 300 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
TCMB yarın valörlü 2 hafta vadeli 500 m milyar dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 135228,7 milyon TL artıda
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 188443,0 milyon TL
ALMANYA'DA SANAYİ SİPARİŞLERİ EKİM'DE AYLIK%+0.8 (BEKLENTİ:% +0.1 ÖNCEKİ:%-4.0)
BIST-100 ENDEKSİ GÜNE %0.23 AZALIŞLA 4946,62 PUANDAN BAŞLADI
Facebookta Paylaş