Ticaret Bakanlığı, Aralık ayında, 659 firmaya dahilde işleme izin belgesi verdi

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımlanan Aralık ayına ait Yatırım
Teşvik Belgeleri Listesine göre, 659 kuruluşa dahilde işleme izin belgesi
verildi.

 Aralık ayında Yurt İçi Satış ve Teslim Belgeleri sayısı 12, Hariçte İşleme
İzin Belgesi sayısı 1, Vergi, Resim ve Harç İstisnası Belgesi sayısı 11 ve firma
talebine istinaden iptal edilen Dahilde İşleme İzin Belgeleri sayısı 28 olarak
açıklandı.