Türkiye ekonomisinin toplam finansal varlıkları 23.6 trilyon TL, yükümlülükleri ise 26.3 trilyon TL - TCMB

Merkez Bankası, tüm ekonomik sektörlerin karşılıklı gerçekleştirdiği
işlemleri, stok ve akım şeklinde sunan Türkiye Finansal Hesaplar
istatistiklerinin 2021 yılı 2. Çeyrek sonuçlarını yayınladı.

 Bankanın istatistiklere ilişkin yaptığı değerlendirme şöyle:

Özet

Sektörlere ilişkin finansal bilançolara göre, 2021 yılı ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin net finansal
değerinde bir önceki döneme göre gayri safi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranla 6.3 puan iyileşme kaydedilmiştir.
Dönem sonu itibarıyla sektörlerin toplam finansal varlıkları 23.6 trilyon TL, yükümlülükleri ise 26.3 trilyon TL
düzeyinde gerçekleşmiştir.

Bu dönemde, hanehalkı borçlarının GSYH’ye oranı %17’den %16 seviyesine, finansal olmayan kuruluşların
borçlarının GSYH’ye oranı ise %72’den %69 seviyesine gerilemiştir. Bu oranlara göre Türkiye, hem hanehalkı
hem de şirketler kategorisinde borçluluk düzeyi düşük ülkeler arasında yer almaktadır.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH’nin %1,3’ü ile net
borç veren konumunda olan toplam ekonomi 2021 yılı ikinci çeyreğinde GSYH’nin %2,6’sı oranında net borç
almıştır. Bu orana sektörlerin katkısı incelendiğinde, finansal kuruluşların GSYH’nin %7,2 ile bu dönemde en
fazla borç alan sektör olduğu ve bunu yaklaşık GSYH’nin %3’ü ile finansal olmayan kuruluşların ve genel
yönetimin izlediği gözlenmiştir. Diğer taraftan, hanehalkı sektörü ise TL mevduatlardaki artışın etkisiyle
GSYH’nin %10’u oranında net borç veren konumundadır. .

Sektörlerin son dönem itibarıyla finansal varlık ve yükümlülük dağılımı incelendiğinde, finansal kuruluşlar
varlık tarafında en büyük sektör iken yükümlülük tarafında en büyük sektörün finansal olmayan kuruluşlar
olduğu görülmektedir .

2021 yılı ikinci çeyreği itibarıyla varlıklarda para ve mevduat ile diğer alacaklar; yükümlülüklerde ise sırasıyla
krediler ile para ve mevduat kalemleri en yüksek paya sahip araçlar olarak gözlenmektedirDiğer Haberler
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TOPLAM FİNANSAL VARLIKLARI 2. ÇEYREKTE 23.6 TRİLYON TL (ÖNCEKİ ÇEYREK: 21,2 TRİLYON TL) - TCMB
TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLERİ 2. ÇEYREKTE 26.3 TRİLYON TL (ÖNCEKİ ÇEYREK: 24,2 TRİLYON TL) - TCMB
ALMAN KOALİSYONU, ANAYASAL BORÇ LİMİTİNE DÖNMEYİ KABUL ETTİ
ALMANYA SDP, YEŞİLLER, FDP: İLK YIL İÇİN ASGARİ SAATLİK ÜCRET 12 EUROYA YÜKSELTİDİ- TASLAK ANLAŞMA
ALMANYA'DA SCHOLZ, HÜKÜMETİ KURMAK İÇİN ÖN ANLAŞMAYA VARDI -BN/ BLOOMBERG HT
ÇİN MENKUL KIYMETLER DÜZENLEYİCİSİ: NİTELİKLİ YABANCI KURUMSAL YATIRIMCILAR AYRICA EMTİA VADELİ İŞLEMLERİ, EMTİA OPSİYONLARI VE HİSSE SENEDİ ENDEKS OPSİYON İŞLEMLERİ YAPABİLECEK
ÇİN MENKUL KIYMETLER DÜZENLEYİCİSİ: NİTELİKLİ YABANCI KURUMSAL YATIRIMCILARA (QFIIS) KASIM AYINDAN İTİBAREN ÇİN'DE FİNANSAL TÜREV İŞLEMLERİ YAPABİLMELERİNE İZİN VERİLDİ
SUUDİ ARABİSTAN'IN PETROL DIŞI İHRACATI YILIN İLK YARISINDA %37 ARTARAK 125.3 MİLYAR RİYAL OLDU
ALMANYA'DA SPD, YEŞİLLER FDP, LİDERLİĞİ RESMİ KOALİSYON GÖRÜŞMELERİNİN BAŞLATILMASINI TAVSİYE ETME KONUSUNDA UZLAŞTILAR - KAYNAK
RUSYA: TALIBAN'IN AFGANİSTAN KONUSUNDA MOSKOVA GÖRÜŞMELERİNE KATILACAĞINI DOĞRULADI - IFAX
ÇİN CUMHURBAŞKANI Xİ, AVRUPA KONSEYİ BAŞKANI İLE KONUŞACAK
Facebookta Paylaş