Türkiye'nin 2019 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu ve AB ortalamasının %33 altında kaldı - TÜİK

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Satınalma Gücü Paritesi İstatistiklerini açıkladı.

 TÜİK'in konuya ilişkin haber bülteni aşağıda bulunuyor:

 "SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla endeks değeri 59 oldu

Satınalma gücü paritesi (SGP) ayrıntılı olarak tanımlanmış standart bir mal ve hizmet sepetinin farklı ülkelerdeki fiyat oranı olarak tanımlanmaktadır. Böylece ülkeler arasındaki fiyat düzeyi farklılıkları giderilmekte ve uluslararası anlamda gerçek fiyat ve hacim karşılaştırmaları yapılabilmektedir.

Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan SGP'ye göre kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 2019 yılı sonuçlarına göre 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 iken, bu değer Türkiye için 59 oldu ve AB ortalamasının %41 altında kaldı.

Karşılaştırmalarda, 27 AB üyesi ülke, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi (İsviçre, İzlanda ve Norveç), 5 aday ülke (Türkiye, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Arnavutluk), 1 potansiyel aday ülke (Bosna-Hersek) ve Birleşik Krallık kapsandı.

Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında SGP'ye göre kişi başına GSYH endeksi en yüksek ülke 260 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 31 ile Arnavutluk oldu. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg AB ortalamasının %160 üzerinde, Arnavutluk ise %69 altında değere sahip oldu.

Türkiye'nin 2019 yılı kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 67 oldu

Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla temel alınırken, tüketicilerin göreli refah düzeylerinin karşılaştırılmasında kişi başına fiili bireysel tüketim endeksleri daha uygun bir gösterge olarak kabul edilmektedir. Fiili bireysel tüketim, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlere ek olarak devlet veya kar amacı olmayan kuruluşlar tarafından sağlanan (eğitim, sağlık vb.) hizmetleri de kapsamaktadır.

Kişi başına fiili bireysel tüketim düzeyi 27 Avrupa Birliği ülkesi ortalaması 100 iken, Türkiye için 67 oldu ve AB ortalamasının %33 altında kaldı. Karşılaştırmalarda yer alan 37 ülke arasında kişi başına fiili bireysel tüketim değeri en yüksek ülke 135 ile Lüksemburg, en düşük ülke ise 39 ile Arnavutluk oldu.
 
Kaynak: Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat)
 
Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi 41 oldu

Fiyat düzeyi endeksi, ülkelerin ulusal para birimlerinin karşılaştırmalı olarak döviz kuruna göre alım gücünün göstergesidir. Bir ülkenin fiyat düzeyi endeksi, 100'den büyük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "pahalı", 100'den küçük ise bu ülke karşılaştırıldığı ülke grubu ortalamasına göre "ucuz" olarak ifade edilmektedir.

Türkiye'nin fiili bireysel tüketime ilişkin fiyat düzeyi endeksi, 2019 yılı sonuçlarına göre 41 oldu. Bu değer, AB ülkeleri genelinde 100 Euro karşılığı satın alınan aynı mal ve hizmet sepetinin Türkiye'de 41 Euro karşılığı Türk Lirası ile satın alınabileceğini gösterdi.
___________________ "Diğer Haberler
BOFA ANKETİ: GLOBAL FON YÖNETİCİLERİ KEZ NAKİT SEVİYESİNİ % 4'E ÇEKTİLER
BOFA ANKETİ: COVİD % 30 İLE İLK, ENFLSAYON % 24 İLE EN BÜYÜK İKİ RİSK
SGP YE GÖRE KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA ENDEKS DEĞERİ 59 OLDU - TÜİK
JAPONYA MALİYE BAKANI ASO: EKONOMİK CANLANMA İLE İLERLEMELİYİZ VE MALİ REFORMLARIN KAMU FİNANSINDAKİ GÜVENİ KAYBETMESİNDEN KAÇINMALIYIZ
ECB/REHN: DÖVİZ KURLARINI DİKKATLE İZLİYORUZ
ECB/REHN: DÖVİZ KUR ORANI POLİTİKA HEDEFİMİZ DEĞİL FAKAT ETKİSİ VAR
Facebookta Paylaş