Türkiye'nin seçilmiş ekonomik göstergeleri

                           Son  Önceki    
Ekonomik göstergeler Dönem Veri Veri
--------------------------------------- ------ ----- ----
GSYH Yıllık Değişim 2.Çeyrek 21.7% 7.2%
Kişi Başına GSYH (usd) 2020 8.597 9.208
-----------------------------------------------------------------
TCMB Politika Faiz Oranı Eylül 18.00% 19.00%
-----------------------------------------------------------------
TE Arındırılmış Sanayi Üretimi (yıllık) Temmuz 8.7% 24.1%
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı Eylül 78.1% 77.1%
-----------------------------------------------------------------
Türkiye Nüfusu (bin) 2020 83.614 83.154
-----------------------------------------------------------------
İşsizlik Oranı (MEA) Ağustos 12.1% 12.0%
Tarım Dışı İşsizlik Oranı (MEA) Ağustos 14.2% 13.9%
------------------------------------------------------------------
Sektörel Toplam İstihdam Endeksi (Yıllık) 2.Çeyrek 15.7% 6%
Saatlik İşgücü Maliyeti Endeksi (Yıllık) 2.Çeyrek 4.5% 13.7%
Brüt Ücret-Maaş Endeksi (Yıllık) 2.Çeyrek 52.9% 16.8%
------------------------------------------------------------------
Tüketici Fiyatları Endeksi (aylık %) Eylül 1.25% 1.12%
Tüketici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Eylül 19.58% 19.25%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (aylık %) Eylül 1.55% 2.77%
Yİ Üretici Fiyatları Endeksi (yıllık %) Eylül 43.96% 45.52%
İTO Perakende Fiyat Endeksi (aylık %) Eylül 2.22% 1.88%
İTO Toptan Fiyat Endeksi (aylık %) Eylül 2.90% 1.42%
-------------------------------------------------------------------
TÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Eylül 63.09 62.82
ÜFE Bazlı Reel Efektif Döviz Kuru Eylül 79.50 79.06
------------------------------------------------------------------
Toplam İhracat (milyon usd) Ağustos 18.916 16.373
Toplam İthalat (milyon usd) Ağustos 23.175 20.691
Dış Ticaret Dengesi (milyon usd) Ağustos -4.259 -4.318
İhracatın İthalatı Karşılama Oranı(%) Ağustos 81.6% 79.1%
İhracat (milyon usd, TB verileri, GTS) Eylül 20.783 18.912
İhracat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Temmuz 14.6% 11.2%
İhracat Miktar Endeksi (yıllık %) Temmuz -3.8% 32.2%
İthalat Birim Değer Endeksi (yıllık %) Temmuz 30.3% 24.2%
İthalat Miktar Endeksi (yıllık %) Temmuz -10.3% 11.7%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye'nin kredi notlarının son durumu
Kredi derecelendirme kuruluşu/Döviz cinsi not
                                              S&P: B+ (Durağan)
                                          Moody's: B2 (Negatif)
                                            Fitch: BB- (Durağan)
                                              JCR: BB (Durağan)
-------------------------------------------------------------------
Merkezi Yönetim Bütçe Gelirleri (mln tl) Ağustos 146.539 95.275
Merkezi Yönetim Bütçe Giderleri (mln tl) Ağustos 105.703 141.079
Merkezi Yönetim Bütçe Dengesi (mln tl) Ağustos 40.837 -45.804
Bütçe Faiz Dışı Dengesi (mln tl) Ağustos 54.494 -22.166
-------------------------------------------------------------------
Hazine Faiz Dışı Dengesi (milyar tl) Eylül -20.45 76.78
Hazine Nakit Dengesi (milyar tl) Eylül -32.86 64.26
Merkezi Yönetim Borç Stoku (milyar tl) Ağustos 2.041.7 2.032.3
Merkezi Yönetim İç Borç Stoku (milyar tl) Ağustos 1.316.9 1.292.1
Merkezi Yönetim Dış Borç Stoku(myr usd) Ağustos 103.9 104.4
AB Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku (myr TL)2.Çey 2.267.5 2.161.0
-------------------------------------------------------------------
Ödemeler Dengesi (milyon usd) Ağustos 528 -923
Doğrudan Yatırımlar (milyon usd) Ağustos 1.544 390
Uluslararası Yatırım Pozisyonu (milyar Temmuz -290.0 -295.2
Uluslararası Yükümlülükler (milyar usd) Temmuz 571.9 570.6
Özel Sektör Yurtdışı UV Kredi Borcu
(milyar dolar) Temmuz 163.8 164.4
-------------------------------------------------------------------
Yabancı Ziyaretçiler (Yıllık, %) Ağustos 119.4% 367.4%
Turizm Geliri (Yıllık, %) 2.Çey -40.2%
-------------------------------------------------------------------
Türkiye İmalat Sanayi PMI Eylül 52.5 54.1
TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi Eylül 79.7 78.2
TCMB Reel Kesim Güven Endeksi Eylül 113.4 113.9
TÜİK Hizmet Sektörü Güven Endeksi Eylül 117.8 116.1
TÜİK Perakende Sektörü Güven Endeksi Eylül 115.6 110.3
TÜİK İnşaat Sektörü Güven Endeksi Eylül 91.8 92.4
TÜİK Ekonomik Güven Endeksi Eylül 102.4 100.8
OECD 'Türkiye Öncü Göstergeler' Endeksi Ağustos 102.01 101.77
-------------------------------------------------------------------
Yeni Kurulan Şirket Sayısı (adet) Ağustos 8.804 6.735
Kapanan Şirket Sayısı (adet) Ağustos 1.328 1.032
-------------------------------------------------------------------
Negatif Bireysel Kredi ve Kredi Kartları Temmuz 179.537 240.183
İbrazında Karşılıksız Kalan Çek (adet) Eylül 10.111 13.333
Protestolu Senetlerin Sayısı (adet) Ağustos 33.034 35.217
-------------------------------------------------------------------
Motorlu Araç Satışı (adet) Eylül 59.734 60.511
Trafiğe Kaydedilen M.Taşıtlar (adet) Ağustos 95.896 116.988
-------------------------------------------------------------------
Konut Satışları (adet, aylık) Ağustos 141.400 107.785
Yapı Ruhsatı Verilen Bina Sayısı Ocak-Haziran 63.401 33.653
Konut Fiyat Endeksi (Yıllık) Temmuz 31.0% 29.2%
-------------------------------------------------------------------
Perakende Satış Hacim Endeksi (Yıllık) Temmuz 12.3% 17.4%
Toplam Ciro Endeksi (Yıllık %) Temmuz 45.1% 63.1%
--------------------------------------------------------------------