Üretim Hacminde Bir Önceki Ayda Azalış Bildirenler Lehine Olan Seyir Artış Bildirenler Lehine Döndü -İYA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 2019 yılı Ekim ayında imalat sanayinde
faaliyet gösteren özel firmalarla gerçekleştirdiği 'İktisadi Yönelim Anketi'
sonuçlarına göre;Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış
bildirenler lehine döndüğü görülmektedir. İç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin
zayıfladığı, ihracat sipariş miktarında ise artış bildirenler lehine olan seyrin güçlendiği gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler ile mevcut mamul
mal stoklarının seviyesinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıflayarak
devam ettiği görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin
zayıfladığı, iç piyasa sipariş miktarında azalış bekleyenler lehine olan seyrin ise artış bekleyenler lehine döndüğü
gözlenmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü
beklentilerin güçlenerek devam ettiği görülmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, son üç ayda artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan
seyrin güçlendiği gözlenmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatı artış beklentilerinin de güçlenerek devam ettiği görülmektedir.
Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 2,2 puan azalarak yüzde 16,2 seviyesinde
gerçekleşmiştir.

2019 yılı Ekim ayında, ankete katılan işyerlerinin yüzde 43,4'ü üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde
21,2'si talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtmiş, onu sırasıyla hammadde-ekipman
yetersizliği, işgücü yetersizliği, mali imkansızlıklar ve diğer faktörler izlemiştir.

Son üç aydaki rekabet gücüne ilişkin gelişmeler değerlendirildiğinde, yurt içi piyasalardaki rekabet gücü ile Avrupa Birliği içindeki
yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin bir önceki döneme göre zayıfladığı, Avrupa Birliği
dışındaki yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin azalış yönlü değerlendirmelerin ise güçlendiği gözlenmektedir.

İçinde bulunduğu sanayi dalındaki genel gidişat konusunda, bir önceki aya kıyasla daha iyimser olduğunu
belirtenlerin oranı yüzde 13,2'ye, daha kötümser olduğunu belirtenlerin oranı ise yüzde 17,3'e yükselirken,
aynı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 69,5'e gerilemiştir.Diğer Haberler
TCMB DÖVİZ VARLIKLARI, EYLÜL AYINDA 73,8 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 74,4 MİLYAR DOLAR)
MEVSİMSELLİKTEN ARINDIRILMIŞ REEL KESİM GÜVEN ENDEKSİ EKİM AYINDA:104.2 (ÖNCEKİ AY: 99,7) - TCMB
TCMB ALTIN CİNSİNDEN REZERV VARLIKLARI, EYLÜL AYINDA 25,9 MİLYAR DOLAR (ÖNCEKİ: 25,7 MİLYAR DOLAR)
GELECEK 12 AYLIK DONEM SONU ÜFE BEKLENTİSİ EKİM AYINDA: %16.2 (ÖNCEKİ AY: 18.4%) - TCMB İKTİSADİ YÖNELİM ANKETİ
Merkez Bankası'nca açıklanan rezerv verilerine göre bugün piyasa 7029,1 milyon TL ekside
Merkez Bankası'nca açıklanan verilere göre bankaların serbest depoları toplamı 13802,3 milyon TL
SATILABİLİR TAŞKÖMÜRÜ ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA BİN 93.5 TON (ÖNCEKİ: 106,2 BİN TON) - TÜİK
EKİM AYINDA HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ: 90,7(ÖNCEKİ AY: 89,3 ) - TÜİK
SATILABİLİR LİNYİT ÜRETİMİ AĞUSTOS AYINDA6.99 MİLYON TON (ÖNCEKİ: 8,06 MİLYON TON) - TÜİK
Facebookta Paylaş