Yeni KOBİ tanımı KGF kredilerini kilitledi, yatırımlar beklemeye geçti

Dünya internet sitesinde yayınlanan habere göre;Daha fazla işletmenin KOBİ sınıfına dahil edilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst limitinin 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkarılması, KGF teminatlı kredilerde tıkanıklığa yol açtı.

KOBİ sınıfına dahil olan işletme sayısının artırılması için getirilen yeni KOBİ kriterleri, KGF kredilerinde tıkanıklığa yol açtı. KGF’nin son kriterleri geriye yönelik uygulaması nedeniyle KOBİ dışı statüsünden KOBİ sınıfına giren firmaların, ithal ikamesi ve yüksek teknoloji yatırımları için onay aldıkları KGF teminatlı kredileri iptal edildi. KOBİ kriterlerinin geçmiş yıllara uygulanmasının KGF’nin yorum hatası olduğunu savunan sanayiciler, karışıklığın giderilmesi gerektiğini, aksi takdirde düşük kefalet limitleriyle yatırımları gerçekleştirmenin mümkün olamayacağını belirtiyorlar.

Yeni kriter geçmiş yıllara da uygulanıyor
18 Mart 2022 tarih ve 31782 numaralı Resmi Gazete’de yayımlanan 5315 numaralı Cumhurbaşkanlığı kararıyla, KOBİ desteklerinden daha fazla işletmenin yararlandırılması amacıyla, KOBİ tespitinde kullanılan kriterler güncellendi. KOBİ olmak için gerekli kriterlerden biri olan net satış hasılatı veya mali bilanço limiti, 125 milyon TL’den 250 milyon TL’ye çıkartıldı. Ancak bu değişiklik, Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) KOBİ tanımına yaptığı yorumla büyük yatırımların önünü tıkanmaya başladı. KOBİ Yönetmeliği’nin 6’ncı Maddesi’ne göre, KOBİ vasfının belirlenmesinde hesapların kapanış tarihlerindeki mevcut kriterlerinin dikkate alınması gerektiği belirtilirken, 18.03.2022 tarihli değişiklik ile getirilen yeni kriterler KGF tarafından geriye yönelik de uygulanıyor. Bu durumda KGF, cirosu 2021’de 250 milyon TL’nin üstünde olduğu için KOBİ dışı olan işletmeyi, eğer 2020’de cirosu 125 milyon TL ile 250 milyon TL arasında ise, iki yıl üst üste KOBİ dışı olma kuralına uymadığı gerekçesiyle KOBİ sayıyor ve onaylanmış KOBİ dışı kredilerini iptal ederek kefalet limitini düşürüyor.


https://www.dunya.com/ekonomi/yeni-kobi-tanimi-kgf-kredilerini-kilitledi-yatirimlar-beklemeye-gecti-haberi-654713