(Yenileme) Türkiye'nin Uluslararası yükümlülükleri Mayıs ayında, 2018 sonuna gore % 5,8 oranında azaldı

Merkez Bankası, "Türkiye’nin Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri" Mayıs
2019 raporunu yayınladı.

 Rapor aşağıda bulunuyor:

 " 2019 Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre % 4,4 oranında artışla 239,1 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise % 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşmiştir.
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -367,9 milyar ABD doları iken 2019 Mayıs sonunda -323,1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre % 2,8 oranında artışla 95,6 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi % 6,7 oranında artışla 94,7 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları % 10,6 oranında artışla 49,4 milyar ABD doları olmuştur.
Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre % 17,8 oranında azalışla 117,9 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre % 4,1 oranında azalışla 134,6 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre % 11,2 oranında azalışla 26,4 milyar ABD doları olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku % 30,7 oranında azalışla 12,8 milyar ABD doları, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise % 5,3 artışla 50,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşmiştir.
Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre % 1,1 oranında azalarak 309,7 milyar ABD doları olmuştur. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre % 1,3 oranında artarak 32,5 milyar ABD doları olurken, TL mevduatı % 5,3 oranında azalarak 13,3 milyar ABD doları olmuştur.
Bankaların toplam kredi stoku % 6,6 oranında azalarak 76,1 milyar ABD doları olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku % 3,3 oranında azalarak 102,8 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşmiştir. "