2019 Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar Olacak?

2019 yılına ait asgari ücret hesaplaması ve asgari ücretin işverene maliyeti şöyle:

2019 Yılı Asgari Ücret
(01/01/2019- 31/12/2019)
Brüt Ücret 2.558,00 TL
SGK Primi (İşçi Payı) 358,12 TL
İşsizlik Sigortası Primi (İşçi Payı) 25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,30 TL
Gelir Vergisi 326,15 TL
Damga Vergisi 19,42 TL
Net Kesintiler Toplamı 729,26 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz) 191,85 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dâhil) 2.020,59 TL

Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Nedir?

Asgari Ücret 2.558,00 TL
SGK Primi (İşveren Payı) 396,49 TL
İşsizlik Sigorta Fonu (İşveren Payı) 51,16 TL
İşverene Toplam Maliyet 3.005,65 TL

Yıllara Göre Asgari Ücretler

AGİ 2019 Yılı İçin Kaç Lira Oldu, Asgari Geçim İndirimi Nedir?

İşsizlik Maaşı Kaç Lira Oldu |