Asgari Ücretin İşverene Maliyeti Ne Kadar Olacak? 2023 Yılı Yeni Asgari Ücretin Hesaplanması

2023 yılına ait asgari ücret hesaplaması ve asgari ücretin işverene maliyeti şöyle:

ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ 
Çalışma Genel Müdürlüğü / Çalışma İstatistikleri Daire Başkanlığı tarafından hazırlanmıştır.

01/01/2023 - 31/12/2023

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

 

ASGARİ ÜCRET  10,008.00  
SGK PRİMİ% 14 1,401.12  
İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 100.08  
KESİNTİLER TOPLAMI 1,501.20  
NET ASGARİ ÜCRET 8,506.80  

 

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 10,008.00  
SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1,551.24  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 200.16  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET 11,759.40

 

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birmi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir."
HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ

 

Yıllara Göre Asgari Ücretler

 

İşsizlik Maaşı Kaç Lira Oldu |