Başarısız sıkıntılı borç takasları iflasa yol açabilir - Fitch Ratings

Fitch Ratings'e göre, yüksek getirili tahvil piyasalarındaki salgın ve buna bağlı fiyat sapmalarının neden olduğu aksaklıklar, 2020 yılı boyunca sıkıntılı borç takasında (DDE'ler) bir artışa neden oldu.

 Pandeminin neden olduğu stresi, birçok şirketi yüksek verimli DDE'leri takip etmeye
sevk ettiği bildirildi.

 DDE'lerin, etkilenen alacaklılar açısından önemli bir azalmaya yol açsa da, genellikle alacaklıların DDE'nin şartlarını kabul etmeye istekli olduğu belirtildi.