Hazine Finansman Programı (Tablo)

                --------Hazine finansman programı--------

 Hazine'nin öngörülen iç ve dış borç itfa programı ile söz konusu ödemelerin
finansmanına ilişkin veriler:
                                                                

(milyar TL) Şubat Mart(1) Nisan(1)
-------------------------------------------------- ---- ------- -------
Ödemeler 50.4 64.5 41.5
        İç Borç Servisi 45.0 30.2 36.7
                Anapara 37.4 23.1 28.8
                Faiz 7.5 7.2 7.9
        Dış Borç Servisi 5.4 34.3 4.9
                Anapara 1.1 28.9 0.8
                Faiz 4.3 5.4 4.0
Finansman 50.4 64.5 41.5
        Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) 5.0 33.3 -1.5
        Borçlanma 45.4 31.2 43.0
                 Dış Borçlanma (3) 0.0 0.0 0.0
                 İç Borçlanma 45.4 31.2 43.0
                        Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma 28.3 30.0 37.0
                        Doğrudan Satışlar (4) 16.0 0.0 3.0
                        Kamuya Satışlar 1.1 1.3 3.1
(1) Geçicidir.
(2) Nakit bazlı faiz dışı denge, özelleştirme gelirleri, 2/B satış gelirleri, TMSF'den sağlanan gelirler, devirli/garantili
borç geri dönüşleri, kasa banka değişimi ve kur farkı kalemlerini içermektedir.
(3) Uluslararası kuruluşlardan veya uluslararası piyasalardan ek finansman sağlanması durumunda dış borçlanma
tutarında ve borçlanma dışı kaynaklarda (kasa banka değişimi) değişiklik olabilecektir.
(4) Piyasa koşullarına bağlı olarak söz konusu tutar değişebilecektir