Nisan-Haziran 2021 döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar TL tutarında tüketici kredisi ve konut kredisi kullandırıldı - TBB

Tu¨rkiye Bankalar Birliği'nin raporu aşağıda bulunuyor:

Haziran 2021 itibariyle, tüketici kredisi ve konut kredisi kullanan toplam kişi
sayısı 25 milyon 529 bin kişi, kredi miktarı ise yaklaşık 656 milyar TL olarak
gerçekleşmiştir.

Kullandırılan Miktar ve Kişi Sayısı

Nisan-Haziran 2021 döneminde 3 milyon 453 bin kişiye, 88 milyar TL tutarında tüketici
kredisi ve konut kredisi kullandırılmıştır. Kredi kullanan kişi sayısı bir önceki yılın aynı
dönemine göre yüzde 39, kredi miktarı ise yüzde 26 azalırken, bir önceki çeyreğe göre
ise kredi kullanan kişi sayısı yüzde 5, kredi miktarı ise yüzde 8 artmıştır.

Haziran 2021 itibariyle tüketici kredileri ve konut kredileri bakiyesi yaklaşık 656 milyar
TL, kredi kullanan toplam kişi sayısı ise 25 milyon 529 bin kişidir. Toplam kişi sayısı bir
önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5 oranında, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde
1 oranında artmıştır. Tüketici kredisi ve konut kredileri toplam bakiyesi bir önceki yılın
aynı dönemine göre yüzde 19, bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2 oranında
büyümüştür.

Bakiyeler itibariyle incelendiğinde, bir önceki yılın aynı üç aylık dönemine göre taşıt
kredileri yüzde 95, konut kredileri yüzde 18 ve ihtiyaç kredileri ise yüzde 19 oranında
artmıştır.

Mal ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılım

Nisan-Haziran 2021 döneminde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde
ihtiyaç kredileri yüzde 81 ile en büyük paya sahiptir. Bunu sırasıyla, yüzde 16 ve yüzde
3 pay ile konut ve taşıt kredileri izlemektedir. Aynı dönemde 3,4 milyon kişi 71 milyar
TL tutarında ihtiyaç kredisi, yaklaşık 60 bin kişi yaklaşık 14 milyar TL tutarında konut
kredisi ve 25 bin kişi 3 milyar TL tutarında taşıt kredisi kullanmıştır.

Kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde bir önceki yılın aynı dönemine göre
konut kredileri yüzde 57 oranında, ihtiyaç kredileri ise yüzde 16 oranında azalırken,
taşıt kredileri ise yüzde 50 oranında artmıştır.

Nisan-Haziran 2021 dönemi içinde kullandırılan tüketici kredileri ve konut kredilerinde
yüzde 45 pay ile en fazla tercih edilen vade dilimi 25-36 aydır. Bunu yüzde 14 pay ile
49-72 ay ve yüzde 11 pay ile 73 ay ve üzeri vade dilimleri izlemiştir.

Takipteki Tüketici Kredileri ve Konut Kredileri

Nisan-Haziran 2021 dönemi itibariyle 12 milyar TL olan takipteki krediler (idari+kanuni),
tüketici kredileri ve konut kredileri toplamının yüzde 1,9’unu oluşturmuştu

https://www.tbb.org.tr/Content/Upload/istatistikiraporlar/ekler/3667/Tuketici_Kredileri-Haziran_2021.pdfDiğer Haberler
OECD EURO BÖLGESİ İÇİN 2022 BÜYÜME TAHMİNİ %4.4'TEN %4.6'YA YÜKSELTTİ
OECD İNGİLTERE İÇİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ %7.2'DEN %6.7'YE DÜŞÜRDÜ
OECD İNGİLTERE İÇİN 2022 BÜYÜME TAHMİNİ %5.5'TEN %5.2'YE DÜŞÜRDÜ
OECD ABD İÇİN 2022 BÜYÜME TAHMİNİ %3.6'DAN %3.9'A YÜKSELTTİ
OECD, ÇİN'DE GSYİH BÜYÜMESİNİN BU YIL %+8.5, 2022'DE %+5.8 OLMASINI BEKLİYOR (ÖNCEKİ TAHMİNLER HER İKİSİ İÇİN DE AYNI)
OECD EURO BÖLGESİ İÇİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ %4.3'TEN %5.3'E YÜKSELTTİ
OECD, JAPONYA'DA GSYİH BÜYÜMESİNİN BU YIL %+2.5 OLMASINI BEKLİYOR (MAYIS TAHMİN:%+2.6)
OECD, JAPONYA'DA GSYİH BÜYÜMESİNİN 2022'DE %+2.1 OLMASINI BEKLİYOR (MAYIS TAHMİN:%+2.0)
OECD, GLOBAL GSYİH BÜYÜMESİNİN BU YIL %+5.7 OLMASINI BEKLİYOR (MAYIS TAHMİN:%+5.8)
OECD ABD İÇİN 2021 BÜYÜME TAHMİNİ %6.9'DAN %6.0'YA DÜŞÜRDÜ
OECD, GLOBAL GSYİH BÜYÜMESİNİN 2022'DEL %+4.5.7 OLMASINI BEKLİYOR (MAYIS TAHMİN:%+4.4)
ECB ÇALIŞMASI: ENFLASYONDA DAHA KALICI BİR ARTIŞ İÇİN, ÖZELLİKLE EURO BÖLGESİNDE FİYAT BASKILARININ GENELLİKLE DAHA GENİŞ TABANLI OLMASI VE AYRICA ARTAN İŞGÜCÜ MALİYETİ BASKILARINI YANSITMASI GEREKLİ
Facebookta Paylaş