Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ay sonu TÜFE beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her ay yapılan Piyasa Katılımcıları Anketi aylık sonuçları açıklandı.

 Bankanın ankete ilişkin değerlendirmesi şöyle:


Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 67,22 iken, bu
anket döneminde yüzde 68,01 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 44,94
iken, bu anket döneminde yüzde 45,28 olmuştur. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde
sırasıyla yüzde 23,87 ve yüzde 25,82 olarak gerçekleşmiştir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin
ortalama olarak yüzde 14,77 olasılıkla yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,03 olasılıkla yüzde 43,00 - 48,99 aralığında,
yüzde 18,77 olasılıkla ise yüzde 49,00 - 54,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir .

Aynı anket döneminde nokta tahminler (2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 18,46’sının
beklentilerinin yüzde 37,00 - 42,99 aralığında, yüzde 56,92’sinin beklentilerinin yüzde 43,00 - 48,99 aralığında, yüzde
15,38’inin beklentilerinin yüzde 49,00 - 54,99 aralığında olduğu gözlenmektedir.

2023 yılı Ekim ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin
ortalama olarak yüzde 41,66 olasılıkla yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde 30,31 olasılıkla yüzde 25,00 - 30,99 aralığında,
yüzde 16,52 olasılıkla ise yüzde 31,00 - 36,99 aralığında artış göstereceği öngörülmektedir .

Aynı anket döneminde nokta tahminler(2) esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu
beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 33,87‘sinin beklentilerinin yüzde 19,00 - 24,99 aralığında, yüzde
35,48‘inin beklentilerinin yüzde 25,00 - 30,99 aralığında, yüzde 17,74‘ünün beklentilerinin yüzde 31,00 - 36,99 aralığında
olduğu gözlenmektedir.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 29,26 iken, bu anket döneminde yüzde 33,22 olmuştur. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı
cari ay sonu beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 30,00 iken, bu anket döneminde yüzde 33,68 olarak
gerçekleşmiştir.

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 30,14 TL iken, bu
anket döneminde 30,05 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 37,26 TL
iken, bu anket döneminde 38,64 TL olarak gerçekleşmiştir.

Katılımcıların GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,9 iken, bu anket döneminde
yüzde 4,1 olarak gerçekleşmiştir. GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 3,8 iken,
bu anket döneminde yüzde 3,4 olarak gerçekleşmiştir.



Diğer Haberler
TCMB bugün valörlü 2 hafta vadeli 800 milyon euro tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
TCMB bugün valörlü 2 hafta vadeli 600 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
TCMB bugün valörlü 1 ay vadeli 400 milyon dolar tutarında döviz karşılığı TL swap ihalesi açtı
Eylül ayında yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık -0.59% (Önceki ay: +1.95%) - TÜİK
2023 yıl sonu cari İşlemler dengesi beklentisi -45.9 milyar dolar (Önceki anket: -44.3 milyar dolar) - Piyasa Katılımcıları Anketi
Kasım sonu TÜFE beklentisi 3.92% - Piyasa Katılımcıları Anketi
2024 yıl sonu yıllık cari işlemler dengesi beklentisi -35.4 milyar dolar (Önceki anket: -33.8 milyar dolar) - Piyasa Katılımcıları Anketi
Kapanan şirket sayısı Eylül ayında 2.000 adet (Önceki ay: 1.79) - TOBB
2023 yıl sonu TÜFE beklentisi 68.01% (Önceki anket: 67.22%) - Piyasa Katılımcıları Anketi
2023 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %+4.1 (Önceki anket: +3.9%) - Piyasa Katılımcıları Anketi
Gelecek 12 ay sonrası TÜFE beklentisi 45.28% - Piyasa Katılımcıları Anketi
2024 yıl sonu GSYH büyüme beklentisi %+3.4 (Önceki anket: +3.8%)- Piyasa Katılımcıları Anketi
Facebookta Paylaş