Resmi Gazete Başlıkları-1 EylülYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANI KARARI
-- Toprak Mahsulleri Ofisi Alım Primi Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5992)
YÖNETMELİKLER
-- Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Avrasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
KURUL KARARLARI
-- Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 31/08/2022 Tarihli ve 11156, 11157, 11158 Sayılı Kararları
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2016/7537 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 11/5/2022 Tarihli ve 2018/15924 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 25/5/2022 Tarihli ve 2019/20996 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 15/6/2022 Tarihli ve 2019/37252 Başvuru Numaralı Kararı
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
- T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük DeğerleriDiğer Haberler
Sağlık Bakanı Koca: Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım
Sağlık Bakanı Koca: Covid-19 testim beş gün önce pozitif çıktı
Sağlık Bakanı Koca: Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum Sağlıkta Beyaz Reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum
Hazine, 20 Eylül'de 13 Ay vadeli Kuponsuz Devlet Tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirecek
Hazine, 20 Eylül'de 10 yıl vadeli TÜFE'ye Endeksli Devlet Tahvili yeniden ihraç edecek
Facebookta Paylaş