Resmi Gazete Başlıkları - 11 EkimYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
-- Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 110)
YÖNETMELİKLER
-- Okul Spor Faaliyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Yönetmeliği
TEBLİĞ
-- Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No:?92)
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARI
-- Anayasa Mahkemesinin 14/9/2022 Tarihli ve 2018/27032 Başvuru Numaralı Kararı