Resmi Gazete Başlıkları - 24 AğustosYÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
-- Işık Üniversitesi Yatay Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ve Kredi Transferi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Rumeli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
-- İstanbul Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
YARGI BÖLÜMÜ
ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
-- Anayasa Mahkemesinin 16/6/2022 Tarihli ve 2020/10681 Başvuru Numaralı Kararı
-- Anayasa Mahkemesinin 4/7/2022 Tarihli ve 2019/6570 Başvuru Numaralı KararıFacebookta Paylaş